IFS-code voor logistiek op de markt

13 augustus 2012 redactie

vrachtautoARNHEM - Deze maand wordt in Nederland de IFS-ILS (International Food Standard)-code geïntroduceerd voor transport en logistiek.

De verwachting is dat zowel nationale als internationale retailers deze code op korte termijn van logistieke dienstverleners gaan eisen. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in congrescentrum Papendal werden deze week logistiek dienstverleners, verladers, levensmiddelenfabrikanten en retailers inhoudelijk op de hoogte gebracht van de ILS.

In de nieuwe code staan voorschriften voor transport en opslag en distributie. Voor opslag en distributie zijn er regels vastgelegd op het gebied van persoonlijke hygiëne en behandeling van goederen, luchtbehandeling en ventilatie en traceerbaarheid van producten.

Grote retailers als Aldi, Carrefour en Metro constateerden dat binnen hun keten de bestaande codes die gelden voor logistiek en transport, niet voldeden.

In Nederland is er een 'hygiënecode voor hygiënisch werken bij opslag en distributie van levensmiddelen'. Echter, deze code voldoet niet meer aan de maatstaven van de retailers, volgens International Supplier Auditing Nederland (ISA) die nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de ILS.

“De Nederlandse hygiëne code is een lokaal initiatief en is dus niet bruikbaar voor internationale retailers en verladers. Er zijn al geluiden dat Aldi de nieuwe code verplicht gaat stellen aan de logistiek dienstverleners die in opdracht van hun leveranciers producten leveren”, constateert ISA-directeur Marjan Smit.

Altijd op de hoogte blijven?