Henny Swinkels ontvangt eerste COV Erepenning

COV_Henny Swinkels ere penning

Foto: COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering de eerste COV Erepenning uitgereikt aan Henny Swinkels vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse roodvleessector. Niet alleen kreeg hij de eerste penning, deze is ook naar hem vernoemd.

Op de Algemene Ledenvergadering stond COV-voorzitter Laurens Hoedemaker stil bij de inspanningen van Henny Swinkels. Swinkels vervulde gedurende de vele jaren tal van bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden voor de Nederlandse vleessector, waarvan een kwart eeuw voor de COV. Hij droeg bij aan de professionalisering van de verenging en de uitbreiding van het ledenbestand. Daarnaast zette Swinkels tijdens zijn lange loopbaan bij Van Drie Group, in binnen- en buitenland Nederlands kalfsvlees op de kaart.

“Dit alles heeft Swinkels als ambassadeur voor de sector bekendheid opgeleverd, een fors netwerk en de nodige impact op de positie van de hele Nederlandse roodvleessector’, benadrukte Hoedemaker. “De Erepenning is een blijk van grote waardering, waarmee de COV de bestuurlijke nalatenschap van Henny Swinkels in de vereniging levend wil houden.”

Uitdagingen vleessector

Tijdens zijn eerste jaarrede als voorzitter keek Hoedemaker tijdens de Algemene Ledenvergadering ook vooruit naar (de) vijf grote uitdagingen van de (nabije) toekomst.

1. Imago vlees
Consument en samenleving lijken de waarde van vlees niet goed genoeg meer te kennen en te kunnen (of mogen) waarderen. De primaire uitdaging is om de vele, unieke eigenschappen van vlees als hoogwaardig voedingsmiddel weer breed zichtbaar te maken in de samenleving, en in de politiek in het bijzonder.

2. Duurzaamheid
De vleessector wordt aangesproken op duurzaamheid. Daar zijn tal van antwoorden op: met dubbeldoelkoeien, het varken als kringloopdier, efficiency in de ketens en optimale vierkantsverwaarding. Nederland is wereldtop in duurzaamheid en moet dat dus zichtbaarder maken, en ondertussen ambitieus verder willen blijven verbeteren.

3. Welzijn
De omgang met levende dieren vergt speciale aandacht. De sectoren kunnen meer uit het defensief treden en het goede, eigen verhaal vertellen. Dat we volop wettelijke en bovenwettelijke regels hebben. Dat we permanent toezicht hebben in de slachterijen op naleving van regels. Dat het een dagelijkse zorg is en dat bedrijven dat goed doen, blijkt ook uit de Naleefmonitoring en uit de verder aangescherpte COV Code of Conduct.

4. Arbeid
Ondernemingen in vleessector staan dagelijks voor de taak om voldoende, goede medewerkers te vinden. Ambities zijn er rond het terugdringen van onnodige flexcontracten en het verbeteren van leefomstandigheden van internationale medewerkers. De opdracht is: permanent zorgen voor een volhoudbare en verantwoorde arbeidssituatie in onze sector.

5. Voedselzekerheid
Het thema voedselzekerheid is door de oorlog in Oekraïne onverwacht opgekomen in het publieke debat. Dat moet het maatschappelijke bewustzijn vergroten, dat Nederland een relevante voedselproducent is en vooral ook moet blijven. Dat betekent ook, dat onze ondernemingen (lees: onze ketens), naast de genoemde thematische ambities, in eigen land en internationaal economisch concurrerend moeten kunnen zijn en blijven om ook de duurzaamheidsagenda verder uit te kunnen rollen. Dat betekent dan ook, dat meer maatschappelijke en politieke waardering nodig is voor de Nederlandse dierlijke ketens.

Rond ‘voedselzekerheid’ benadrukte gastspreker prof. Rob de Wijk op de ALV het grote politiek-strategisch belang van een eigen voedselproductie in Nederland en in Europa. De Leidse hoogleraar, historicus en directeur van het Hague Centre for Strategic Studies stelde, dat het beschikken over de grondstoffen cruciaal is om met primaire levensbehoeften zoals voeding, maar ook energie, niet afhankelijk te worden van andere machtsblokken. De Nederlandse agrofoodsector is in dat kader van het allergrootste belang. 

 

 

 

Dossiers
Lees ook
Vlees in de media - week 47

Vlees in de media - week 47

Omgaan met medewerkers met financiële zorgen, kweekvlees toegestaan in Verenigde Staten en slager Van Broekhuizen overweegt vertek vanwege klagende buren. Wat gebeurde er afgelopen week in de vleesbranche? Een greep uit de media.

COV tegen verhoging NVWA-tarieven voor landbouwsector

COV tegen verhoging NVWA-tarieven voor landbouwsector

Vanaf 1 januari verhoogt het kabinet de NVWA-tarieven voor de landbouwsector. Van 100 naar 130 miljoen euro. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is het niet eens met deze nieuwe tarieven en stuurt het onderstaande persbericht met de titel ‘Kabinet haalt opnieuw uit naar landbouw, met extreme NVWA-tarieven’.

ABN AMRO: winstmarges in food onder druk

ABN AMRO: winstmarges in food onder druk

De stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen in combinatie met de dalende koopkracht zetten de winstmarges in food onder druk. Dit gaat ten koste van verduurzaming en innovatie in foodsector. Dat blijkt uit de sectorprognose Food 2022-2023 van ABN AMRO.