Onverdoofd slachten mag niet meer in Vlaanderen

29 juni 2017 Afbeelding: Febev

Het Vlaamse parlement heeft besloten dat het onverdoofd slachten van schapen per januari 2019 niet meer mag. Als sectorfederatie van de slachthuizen heeft Febev concreet bijgedragen aan de uitwerking van het decreet.

Alle partijen in het Vlaams parlement stemden voor, slechts één parlementslid stemde tegen. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts noemt Vlaanderen hiermee 'een voortrekker in Europa op het vlak van dierenwelzijn'.

De sectorfederatie van slachthuizen Febev heeft actief bijgedragen aan de uitwerking van het decreet dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Hierin wordt wettelijk vastgelegd dat het onverdoofd slachten in Vlaanderen verboden is vanaf 1 januari 2019. Concreet zullen vanaf dan de technieken elektronarcose (omkeerbare elektrische verdoving), voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning (verdoven onmiddellijk na het kelen), voor runderen, gehanteerd moeten worden.

Deze laatst genoemde techniek zal voor runderen worden gebruikt tot zolang elektronarcose voor runderen niet sluitend functioneert. Om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van deze techniek, werkt Febev volop samen met de bevoegde overheidsdiensten en slachthuizen.

Tevreden

Febev is vanzelfsprekend tevreden over de inhoud en implicaties van het decreet in kwestie. De samenwerking met de betrokken partijen bij de totstandkoming ervan is constructief verlopen.

Als nationale sectorfederatie wenst Febev echter nogmaals aan te stippen dat het de regionale versnippering inzake deze materie, die het gevolg is van de Europese wetgeving, betreurt. Als gevolg hiervan zal het (verbieden van) onverdoofd slachten in België in de toekomst op drie verschillende manieren geregeld worden.

Over Febev

De Federatie van het Belgisch Vlees en telt 130 leden, slachthuizen en uitsnijderijen uit de drie gewesten. De leden van Febev vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie.

Altijd op de hoogte blijven?