Giftenaftrek

attachment-001_food-image-VLS10925I01

Als u een gift aan een goed doel geeft, kunt u deze gift – onder voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting.

Als u een gift aan een goed doel geeft, kunt u deze gift – onder voorwaarden – aftrekken van de inkomstenbelasting.


De wet onderscheidt twee typen giften: periodieke giften en ‘andere’ giften. Periodieke giften zijn giften waarbij u bij de notaris in een akte laat registreren dat u vijf of meer jaren een gift verstrekt aan een bepaald goed doel. Het voordeel hiervan voor u is dat u niet te maken heeft met drempels. Het bedrag dat u schenkt is zonder meer volledig aftrekbaar.

 

Overmaken

Bij alle andere giften die u doet, heeft u te maken met een minimumdrempel van 1 procent van uw verzamelinkomen en een maximum van 10 procent van uw verzamelinkomen. Voor niet-periodieke giften geldt verder dat u de giften moet kunnen staven met schriftelijk bewijs. Daarom is het doorgaans beter om giften via de bank over te maken, dan via de collectebus.

 

ANBI

Voorbeeld: U schenkt elk jaar € 300 aan een goed doel. Uw verzamelinkomen is € 35.000. Uw drempel is dan € 350. U kunt niets aftrekken. Heeft u uw periodieke gift notarieel laten vastleggen, dan mag u wél € 300 aftrekken van de Belastingdienst. Meestal hoeft u niets te betalen voor de notariële vastlegging: dat neemt het goede doel dan voor haar rekening. Wilt u zich niet verplichten tot vijf jaar schenken, dan kunt u nog wel uw aftrek optimaliseren door zoveel mogelijk uw giften in één jaar te concentreren. Als u bijvoorbeeld niet € 300 per jaar schenkt, maar 1 jaar € 600 en dan een jaar niets, kunt u in ons voorbeeld toch nog € 250 aftrekken.

Vanaf 2008 zijn ‘gewone’ giften alleen nog maar aftrekbaar als u ze doet aan een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op de website van de Belastingdienst kunt u nazoeken welke instellingen zijn geregistreerd.

Periodieke giften zijn ook aftrekbaar als u ze niet doet aan een ANBI, maar aan bepaalde verenigingen (denk aan sportverenigingen).

 

Sportverenigingen

De ANBI hoeft geen schenkingsrecht over uw gift te betalen. Sportverenigingen moeten dat – nog – wel, maar vanaf 2009 krijgen ook zij een vrijstelling. Het moet dan wel gaan om een landelijke sportvereniging of verenigingen die bij een landelijke organisatie zijn aangesloten.

Maakte u in 2008 kosten voor een ANBI die u niet heeft gedeclareerd? Dan mag u deze kosten als gewone gift aftrekken. Voor autokosten geldt een vast bedrag van € 0,20 per kilometer. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen.


Drs. P.H. Eenhoorn

BDO CampsObers Belastingadviseurs 

Lees ook
TVL-regeling verder uitgebreid

TVL-regeling verder uitgebreid

De overheid heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitgebreid. In het vierde kwartaal 2020 worden tijdelijk alle SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) toegelaten tot de TVL-regeling.De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie,...

Forse stijging regeldruk voor MKB-ondernemers

Forse stijging regeldruk voor MKB-ondernemers

De regeldruk voor ondernemers is deze kabinetsperiode sterk gestegen, met ten minste 1,15 miljard per jaar. Dat maakt MKB-Nederland bekend. Voorzitter Jacco Vonhof noemt de toename ‘schrikbarend’. De Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) zet zich samen met MKB-Nederland in voor vermindering van de regeldruk voor ondernemers.Volgens MKB-Nederland moet...

Veel slagers hebben te maken met ‘coronaverzuim’

Veel slagers hebben te maken met ‘coronaverzuim’

De Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) heeft onlangs een oproep gedaan om de poll over quarantaine en coronatesten in te vullen. Inmiddels hebben 166 slagers vragenlijst ingevuld. Hiervan heeft 79 procent medewerkers (gehad) die getest moeten worden of in quarantaine zijn geweest, zo blijkt uit de voorlopige resultaten.Bij 68 procent van de ondervraagden...