Geen individuele administratie verpakkingen voor slager

SLAGERSWERELD - Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft een collectieve regeling getroffen over het recyclen en innemen van afval. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met Nedvang. Het HBD neemt hiermee de verplichtingen over van de individuele bakker.

SLAGERSWERELD - Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft een collectieve regeling getroffen over het recyclen en innemen van afval. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met Nedvang. Het HBD neemt hiermee de verplichtingen over van de individuele bakker.

Volgens het Besluit Verpakking van 2006 zijn bakkers verantwoordelijk voor het innemen en recyclen van verpakkingen die zij in omloop brengen. Ook moeten zij zich inspannen om zo min mogelijk verpakkingen te gebruiken. Gevolg: bakkers moesten een aparte administratie van hun verpakkingen gaan voeren én gaan betalen voor de inzameling en verwerking ervan. Dat zou voor u veel papieren rompslomp én kosten (zo'n 60 miljoen euro totaal!) hebben betekend. Vandaar dat MKB-Nederlanden het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zich ingezet hebben om ondernemers die minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar verbruiken vrij te stellen van deze verplichtingen. Het Ministerie van VROM houdt echter vast aan de totale regeling; er wordt geen vrijstelling verleend.

Verpakkingsverbruik
Bedrijven met meer dan 15.000 kilo verpakkingen vallen niet onder de collectieve regeling. U kunt uw verpakkingsverbruik berekenen met de Verpakkingstool . Deze tool bestaat uit tien vragen, na het invullen ontvangt u een persoonlijke verklaring voor uw eigen administratie. Deze verklaring kunt u laten zien bij een eventuele inspectie van het Ministerie van VROM.

De collectieve regeling houdt ook in dat ondernemingen die de afgelopen week door het ministerie zijn aangeschreven als 'overtreder' niets hoeven te doen.

Geen kosten
Aan de collectieve aansluiting zijn dit jaar geen extra kosten verbonden voor de bakker. Ondernemingen die zich al hebben aangemeld bij Nedvang en ook al hebben betaald krijgen het bedrag (€ 40,00) automatisch teruggestort.

Lees ook
‘Lekker gewerkt, Campina’ | Duurzaam lijken, zodat je niet duurzaam hoeft te doen

‘Lekker gewerkt, Campina’ | Duurzaam lijken, zodat je niet duurzaam hoeft te doen

Verpakkingen verduurzamen in rap tempo. Als je niet verduurzaamt, verlies je het van de “groene” verpakking van de concurrent in het schap. Maar écht verduurzamen is vaak lastig en nog vaker duur. Dus dan doen we toch gewoon alsof?

Verpakkingsspecial 2021 nu te lezen als digitaal magazine

Verpakkingsspecial 2021 nu te lezen als digitaal magazine

Alea Publishers lanceert de jaarlijkse Verpakkingsspecial als digitaal magazine. Deze maand wordt de papieren editie meegestuurd met alle food titels.

Plus past vleesverpakkingen aan

Plus past vleesverpakkingen aan

Plus wil minder palstic gebruiken. Daarom pastte de supermarktketen de afgelopen jaren samen met de vleesleveranciers de verpakkingen voor vlees aan. Hiermee bespaart Plus bijna 200.000 kg plastic.