Geen eenzijdige en negatieve berichtgeving over veehouderij

31 juli 2023 Pxhere

Milieuvervuiling, gezondheidsproblemen door vleesconsumptie en dierenmishandeling. Dergelijk nieuws komt regelmatig voorbij in de media. Een groep van 1000 wetenschappers waarschuwt voor deze eenzijdige en negatieve berichtgeving. “Negatieve framing over dierlijke voeding kan gevaarlijk zijn, zeker vanwege de invloed op nationaal en Europees beleid”, aldus Frédéric Leroy, een van deze wetenschappers.

Frédéric Leroy is hoogleraar voedingswetenschap en (bio)technologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij vindt dat ideolologie nu een te grote rol speelt in het debat en pleit daarom voor objectief en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar voedsel, duurzaamheid en gezondheid.

Eenzijdige berichtgeving

“Tegenstanders van dierlijke voeding presenteren zich vaak als ‘de stem van de wetenschap’ ”, legt Leroy uit aan Nederland Vleesland. “Deze stem beoordeelt het bewijsmateriaal niet altijd objectief en laat weinig ruimte voor kritische evaluatie of dialoog. Het is belangrijk dat onderzoekers onafhankelijk zijn en niet beïnvloed worden door ideologieën, grote bedrijven of NGO’s met specifieke agenda’s.”

Voordelen dierlijke producten

De voordelen van vlees, vis, eieren en zuivel voor de menselijke voeding en volksgezondheid krijgen volgens Leroy vaak onvoldoende aandacht. Hij vindt dat wetenschappers geen sterke uitspraken moeten doen op basis van lopend onderzoek, aangezien dit het beleid van de overheid kan beïnvloeden.

Consumptie roodvlees

Een voorbeeld hiervan is de consumptie van roodvlees. Onlangs claimde een studie van Global Burden of Disease dat er een causaal verband is tussen het consumeren van rood vlees en het krijgen van verschillende kankersoorten, hart- en vaatziekten, en sterfte. Het onderzoek concludeerde dat consumenten geen rood vlees meer moeten eten. Verschillende wetenschappers weerlegden deze conclusie. Uit hun onderzoek bleek dat een rood vleesconsumptie van 150 gram per dag geen duidelijk effect heeft op de gezondheid.

Wetenschap

Natuurlijk staat de veehouderij voor verschillende uitdagingen op het gebied van gezondheid van de dieren. Dierenwelzijn en duurzaamheid. De sector moet hiermee snel aan de slag, maar de benadering van de problematiek is nu te eenzijdig benaderd. “Het is cruciaal dat de aanpassingen worden gedaan op basis van solide wetenschappelijke inzichten en niet op basis van vereenvoudigde of eenzijdige benaderingen”, aldus Leroy. Hij hoopt dat politici zich in het EU-debat in Brussel baseren op wetenschappelijke inzichten.

Dublin Declaration

Leroy is een van de ondertekenaars van de Dublin Declaration. In oktober 2022 leidde een symposium in Dublin “The Societal Role of Meat – What the Science Says” tot de opstelling van  deze verklaring. Meer dan 1000 wetenschappers met expertise op het gebied van dierlijke productie en de relatie ervan met menselijke gezondheid, duurzaamheid en de maatschappelijke en economische waarde van veehouderij en haar producten, hebben deze ondertekent. Zij benadrukken het belang van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar veehouderijsystemen en voedingsconcepten voor een evenwichtige discussie rondom voeding, duurzaamheid en gezondheid.

Bron: Nederland Vleesland

Altijd op de hoogte blijven?