Europese Commissie stelt nieuwe regels voor verpakkingen om afval te verminderen

afval-plastic-pixabay

De Europese Commissie heeft nieuwe EU-brede regels gesteld voor verpakkingen om de groeiende bron van afval aan te pakken. Elke Europeaan produceert gemiddeld bijna 180 kg verpakkingsafval per jaar. Verpakkingen zijn een van de belangrijkste gebruikers van nieuwe materialen, aangezien 40 procent van de kunststoffen en 50 procent van het in de EU gebruikte papier bestemd is voor verpakkingen. Zonder maatregelen zou er in de EU tegen 2030 een verdere toename van het verpakkingsafval met 19 procent plaatsvinden en voor kunststof verpakkingsafval zelfs een stijging van 46 procent.

De nieuwe regels zijn bedoeld om deze trend een halt toe te roepen. Voor consumenten zullen zij zorgen voor herbruikbare verpakkingsopties, onnodige verpakkingen vermijden, oververpakking beperken en voorzien in duidelijke etiketten om correcte recycling te ondersteunen. Voor de industrie zullen de regels nieuwe zakelijke kansen creëren, met name voor kleinere bedrijven, de behoefte aan nieuwe materialen verminderen, de recyclingcapaciteit van Europa vergroten en Europa minder afhankelijk maken van primaire hulpbronnen en externe leveranciers. De nieuwe regels zetten de verpakkingssector op het goede spoor om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

De Commissie verschaft consumenten en de industrie ook duidelijkheid over biogebaseerde, composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen: daarbij wordt aangegeven voor welke toepassingen dergelijke kunststoffen echt milieuvriendelijk zijn en hoe zij moeten worden ontworpen, verwijderd en gerecycleerd.

Hoofddoelstellingen

De voorgestelde herziening van de EU-wetgeving inzake verpakking en verpakkingsafval heeft drie hoofddoelstellingen. Ten eerste, de productie van verpakkingsafval voorkomen: de hoeveelheid verminderen, onnodige verpakkingen beperken en oplossingen voor herbruikbare en navulbare verpakkingen bevorderen. Ten tweede moet recycling van hoge kwaliteit (“gesloten kringloop”) worden gestimuleerd: ervoor zorgen dat tegen 2030 alle verpakkingen op de EU-markt recycleerbaar zijn op een economisch haalbare manier. En ten slotte de behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen verminderen en een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen tot stand brengen door het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen te verhogen door middel van bindende streefcijfers.

Het voorstel betreffende verpakking en verpakkingsafval zal nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Meer informatie over het voorstel is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Geen nieuws van EVMI meer missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke dinsdag en donderdag het laatste nieuws. 

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Dossiers