Erepenning voor Frans van Dongen bij afscheid COV

18 april 2024 Redactie Vleesmagazine Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

 

Frans van Dongen neemt afscheid van de vleessector en gaat met pensioen. Als dank voor zijn jarenlange inzet kreeg hij de ‘Henny Swinkels’-erepenning uit handen van Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Op 11 april kwamen de leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) samen voor de  jaarvergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd bekend gemaakt dat Frans van Dongen (Director International Affairs) met pensioen gaat. Per april 2024 legt Van Dongen zijn werkzaamheden voor de COV neer. Wel blijft hij als adviseur nog betrokken blijven bij enkele belangrijke projecten.  

Waardering

Aanwezige vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek en de overheid spraken hun waardering uit voor het vele werk dat Van Dongen verzette, de plezierige samenwerking en de grote doelen die hij bereikte. Onder hen COV-voorzitter Laurens Hoedemaker, Knud Buhl (International Director van de Danish Bacon and Meat Council), oud vice-voorzitter COV en erelid Henny Swinkels en Hendrik Jan Roest (plaatsvervangend CVO van het Ministerie LNV).

Vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse vleessector kreeg Van Dongen ‘Henny Swinkels’-erepenning uit handen van COV-voorzitter Laurens Hoedemaker. “Wij zijn Frans van Dongen dankbaar voor zijn buitengewone verdiensten voor de vereniging, de sector en voor de fijne samenwerking bij de COV”, aldus Hoedemaker.

Carrière Van Dongen

In de periode van 1990 tot 1 april 2024 is Van Dongen als Director International Affairs van grote waarde geweest voor de COV en haar leden. Eerst onder de vlag van de Productstappen Vee, Vlees en Eieren en vanaf 1 april 2014 in dienst van de COV. Hij heeft zich bijna 35 jaar vol enthousiasme ingezet om de internationale belangen van de Nederlandse vleessector in soms uitdagende marktomstandigheden binnen en buiten Europa te behartigen.

Binnen Europa was zijn aandacht vooral gericht op Europese wetgeving en beleid. Daarbuiten vooral op het bevorderen van markttoegang en de promotie van Nederlands vlees. Hij deed dat met scherpe analyses, helder verwoorde argumenten, veel creativiteit en gebruikmakend van een indrukwekkend nationaal en internationaal netwerk. Frans van Dongen heeft daarmee ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het ledenbestand.

Van Dongen nam de penning onder dankzegging in ontvangst en blikte terug op zijn lange, veelomvattende carrière, waarin hij zich met veel plezier inzette voor de belangen van de Nederlandse vleessector.

Altijd op de hoogte blijven?