Eindelijk een nieuwe cao voor het slagersbedrijf

7 juni 2024 Unsplash
Goed nieuws voor de slagersbranche. Na maanden van onderhandelen, een afgewezen eindbod en een ultimatum van FNV is er een nieuwe cao. Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) meldde 6 juni dat de brancheorganistie een akkoord heeft bereikt met de vakbonden.

In 2023 startten de onderhandelingen tussen KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. De lonen bleken het grote struikelblok. Na meerdere onderhandelingsronden deed KNS namens de werkgevers een eindbod. De leden van FNV stemden tegen dit eindbod en stuurde 27 april een ultimatum naar KNS. Om toch tot een cao te komen kwam KNS met een nieuw verbeterd eindbod, wat FNV ook afwees.

Loonstijgingen

Nu ligt er dan toch een cao met een looptijd van 1 maart 2024 tot en met 31 augustus 2025. Hierin is afgesproken dat de lonen drie keer stijgen. Per 1 maart 2024 met 5,5 procent, per 1 november 2024 met 1,0 procent en per 1 april 2025 met 3,5 procent. “Treden 0, 1 en 2 van salarisschaal 2 en trede 0 van salarisschaal 3 vallen niet onder deze loonstijgingen. De lonen in deze treden zijn door de snelle stijging van het wettelijk minimumloon (WML) onder de afgelopen cao al gestegen met percentages tot 24,8%. Tijdens de looptijd volgen deze lonen de stijging van het wettelijk minimumloon. In de praktijk betekent dat een aanpassing per 1 juli 2024, 1 januari 2025 en 1 juli 2025. Vanzelfsprekend is ook salarisschaal 1 uitgezonderd van de loonstijgingen”, meldt KNS. Daarnaast bevat de nieuwe cao ook afspraken over productietoeslag, reiskostenregeling en stagevergoeding.

Moeizaam proces

KNS omschrijft de totstandkoming van de nieuwe cao als “een langdurig en moeizaam proces”. KNS: “Eind maart deed KNS al een eindbod dat is afgewezen door FNV-leden. Er was een grote actiebereidheid onder vakbondsleden. Acties leiden niet alleen tot bedrijfseconomische schade maar ook tot imagoschade. Als werkgeversorganisatie was KNS niet bereid verder te onderhandelen over materiële verbeteringen voor de hele branche. Uiteindelijk bracht dit een verhoging van de productietoeslag en een intentieverklaring om de Zwaar Werk Regeling te verlengen met zich mee. Daarnaast wordt in het onderzoek naar het nieuwe loongebouw ook de mogelijkheid meegenomen om een tweede loongebouw, inclusief de productietoeslag, aan de cao toe te voegen.”

Ga voor meer informatie over de nieuwe cao naar de website van KNS.

Altijd op de hoogte blijven?