De Groene Weg start verkoop biologisch rundvlees uit Nederland

28 maart 2024 Redactie Vleesmagazine De Groene Weg

De Groene Weg startte in 2022 met het opzetten van een keten voor biologisch rundvlees uit Nederland. Nu twee jaar later is het zover: de slagerijen van De Groene Weg beginnen met de verkoop van biologisch rundvlees uit eigen regio.

Voor varkens- en lamsvlees had De Groene Weg al een gesloten keten met Nederlandse veehouders, maar voor rundvlees nog niet. Daarom startte de biologische vleesleverancier twee jaar geleden met het opzetten van een dergelijke keten. Dit startte met onderzoek naar de mogelijkheid om de biologische kalveren in eigen land te laten opgroeien; een duidelijke behoefte onder Nederlandse biologische melkveehouders.

Meer kennis

In Nederland ligt de focus op de melkveehouderij en niet op het houden van vleesvee. De kennis rondom het houden van vleesvee was daardoor beperkt beschikbaar, meldt De Groene Weg.  Het bedrijf investeerde de afgelopen jaren in het vergroten van deze kennis. Het bedrijf betrok bij het onderzoek experts in binnen- en buitenland. Hieruit bleek dat het een financiële uitdaging is om kalveren aan te houden tot slachtrijpe runderen vanwege de verplichte weidegang in combinatie met de hoge grondprijzen. Maar de financiële haalbaarheid wordt vergroot als de dieren worden geweid op natuurgronden. Voor deze gronden geldt vaak een flink lagere prijs. Daar staat tegenover dat deze gronden vaak een fors lagere voeropbrengst hebben met lagere voedingswaarden. Om voldoende vlees met de juiste kwaliteit op een acceptabel prijsniveau te kunnen leveren, speelt de genetica van het dier een belangrijke rol. Niet ieder ras is geschikt om op natuurgronden, kwaliteitsvlees te leveren.

Gesloten keten voor rundvlees

Ondanks deze uitdagingen is het project geslaagd. Het eerste biologische rundvlees uit Nederland ligt nu in de toonbank van slagerijen van De Groene Weg. Hiermee is deze keten van De Groene Weg officieel rond en biedt het ook alle schakels, net als de andere ketens van de vleesleverancier, een eerlijke prijs en langetermijnperspectief. Hiermee speelt De Groene Weg in op de groeiende behoefte aan biologisch rundvlees van Nederlandse herkomst en de behoefte bij biologische melkveehouders om hun kalveren biologisch te laten opgroeien en verwaarden.

Eerste vlees

Het eerste vlees uit de keten is afkomstig van Albert Hassink uit het Gelderse Veessen en wordt verkocht in de slagerijen van De Groene Weg in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Bas Derksen (De Groene Weg Nijmegen): “Wij zijn heel blij met de stappen die De Groene Weg heeft gemaakt. Nederlandse herkomst van ons biologische vlees wordt steeds belangrijker voor onze klanten en het was jammer dat we dit nog niet konden aanbieden. Nu bieden we niet alleen rundvlees van topkwaliteit, maar kunnen we ook het prachtige verhaal van rundveehouder Hassink koppelen aan dit product.”

Opschalen keten

De komende periode wil De Groene Weg de keten voor biologisch rundvlees verder opschalen. “Inmiddels hebben wij een aantal biologische rundveehouders gevonden met wie wij een samenwerking aangaan”, zegt Daan Tomesen (ketenmanager De Groene Weg). “Wij onderzoeken nu de mogelijkheid om samen met de aangesloten rundveehouders, onze eigen buitendienst en rundveehandelaren onze gezamenlijke kennis rondom biologisch rundvee te bundelen en verder uit te bouwen. Wij zijn er trots op dat wij de boeren waarmee we gaan samenwerken nu een langetermijnperspectief kunnen bieden voor hun biologische runderen.”

De Groene Weg

De Groene Weg is gespecialiseerd in de productie van biologisch varkens-, rund- en lamsvlees in een gesloten keten. Het bedrijf heeft slagerijen in Nederland, een eigen webshop en afzet naar onder andere diverse grote retailketens in Europa.

Altijd op de hoogte blijven?