COV: ‘Oproep FNV kwetsend, ongefundeerd en ongepast’

COV event

Kwetsend, ongefundeerd en ongepast. Zo kwalificeert Richard van der Kruijk, algemeen secretaris van de COV, de oproep van de FNV om hard in te grijpen in de vleessector. ‘Het is een klap in het gezicht van de duizenden werknemers, die zich dagelijks als een van de vitale beroepsgroepen inzetten voor onze voedselvoorziening.’

Van der Kruijk snapt niets van het persbericht dat FNV gisterenmiddag verstuurde. ‘Waar heel Nederland waardering uit voor de bedrijven en mensen die tijdens de coronacrisis in de frontlinie hun werk doen, vindt FNV het nodig de vleessector een mes in de rug te steken op basis van een tendentieuze enquête met slechts een respons van 1 procent(!) van alle werknemers.’

COV-modelprotocol

De vleessector werkt al sinds maart met een COV-modelprotocol met Covid-19 maatregelen voor de bedrijven, benadruk de algemeen secretaris. ‘Het protocol bevat concrete afspraken om de insleep en eventuele verspreiding van het virus binnen de bedrijven te voorkomen. De richtlijnen van het RIVM en de overheid zijn hierin geborgd. Daar waar de 1.5 meter afstand binnen het bedrijf niet gerealiseerd kan worden, worden alternatieve maatregelen zoals het plaatsen van schotten tussen de werkplekken of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast. Veel bedrijven hebben speciale toezichthouders aangesteld om de naleving van de afspraken te borgen. Al deze extra maatregelen zijn in aanvulling op de hygiënemaatregelen die de sector sowieso al standaard toepast.’

De productie van voeding is één van de vitale functies in Nederland. Terwijl een groot deel van Nederland thuis moest blijven, moesten bedrijven en werknemers in de vleessector volop aan de bak. De vleessector is een sterk geconsolideerde, arbeidsintensieve sector met traditioneel een belangrijke populatie aan arbeidsmigranten. Van der Kruijk: ‘Bedrijven die produceren voor de retail draaien volop en hebben er alle belang bij om al onze werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Kijkend naar het lage ziekteverzuim in de sector, zijn we daar ook absoluut goed in geslaagd.’

Feiten worden verdraaid

Volgens de COV gebruikt de FNV deze crisis om op een goedkope manier aandacht in de media op te zoeken en de positie van de arbeidsmigrant ter discussie te stellen. ‘Ze schromen daarbij helaas niet om feiten te verdraaien en de sector onterecht in een kwaad daglicht te zetten’, aldus Van der Kruijk. ‘De circa 7.000 arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de continuïteit van de vleessector. De woonlocaties van arbeidsmigranten zijn gecertificeerd en wij hebben op enkele signalen aan het begin van de maatregelen na geen berichten ontvangen dat de afspraken over het woon-werk vervoer niet goed worden nageleefd. In de genoemde casus in Velp zijn de maatregelen direct en in nauwe samenwerking met de GGD en de lokale autoriteiten genomen.’

Samen de schouders eronder

Het integraal doorvoeren van de ‘anderhalve meter eis’ is volgens hem een grote uitdaging waar we iedere dag mee bezig zijn en waar we ook regelmatig tot nieuwe inzichten komen. ‘Het borgen van de maatregelen is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De oproep van FNV om meer toezicht door de werkgever is wel erg eenzijdig aangezien het naleven van de afspraken door de werknemers zelf een van de grootste problemen is. Daar zullen we samen met de vakbonden onze schouders onder moeten zetten, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Overleg sociale partners

De COV heeft sinds enige tijd wekelijks overleg met de vakbonden. ‘Ze hebben pas nog verzocht om van ons protocol een gezamenlijk protocol namens sociale partners te maken. Wat ons betreft betekent iets samen uitdragen ook samen verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en gezamenlijk een oplossing vinden voor mogelijke dilemma’s daarbij. De oproep om dan maar bedrijven te sluiten is net zo ridicuul als een oproep om alle werknemers die zich niet aan de voorschriften houden te ontslaan.’

De COV heeft aangegeven direct actie te ondernemen als er signalen zijn van bedrijven waar het onverhoopt toch niet goed gaat. ‘Maar dan wel als deze concreet onderbouwd worden (namen en rugnummers). Tot nu toe hebben we slechts enkele van dergelijke signalen gekregen. Hierop is direct door de betrokken bedrijven actie ondernomen.’

 
Lees ook
5% minder varkensvlees verwerkt in eerste half jaar van 2022

5% minder varkensvlees verwerkt in eerste half jaar van 2022

Nederlandse slachterijen hebben in de eerste 23 weken van 2022 minder varkensvlees verwerkt, meldt Varkens.nl. 5 procent minder varkens werden geslacht in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

FNV-leden akkoord met cao Vleeswaren

FNV-leden akkoord met cao Vleeswaren

Er is een de nieuwe cao voor de ruim 4.500 mensen, die werkzaam zijn in de vleeswarenfabrieken. Een meerderheid van de FNV-leden stemde in met de afspraken die de vakbond en de sector maakten.

Vion blikt terug op succesvolle editie PLMA

Vion blikt terug op succesvolle editie PLMA

Vion Food Group was een van de exposanten tijdens PLMA 2022, de private label vakbeurs georganiseerd door de Private Label Manufacturers Association. Duurzaamheid, gezondheid, convenience en creativiteit voerden de boventoon.