COV lanceert Toekomstvisie Vleessector

15 december 2016

De Nederlandse vleessector heeft tussen nu en 2025 een optimale balans tussen maatschappelijke verwachtingen en een gezond economisch perspectief.

Dat meldt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) in haar toekomstvisie. Tussen nu en 2025 gaat de branche verder investeren in het economische perspectief van de ketens en (dus) in de diverse maatschappelijke uitdagingen. COV-voorzitter Jos Goebbels heeft het eerste exemplaar van het rapport op een speciale bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan Tweede Kamerlid Jaco Geurts.

Het visiedocument heeft de titel: ‘2025 De Nederlandse vleessector in balans’Rapport 2025 De Nederlandse vleessector in balans. Het dient niet alleen om de beleidsagenda te bepalen, maar brengt ook de economische positie in beeld. Zo is de vleessector de grootste foodexporteur van ons land met een omzet van circa € 10 miljard; de branche biedt direct werk aan zo’n 12.000 mensen.

Goede reputatie van Nederlands Vlees

Innovatieve kracht, een constante, gegarandeerde kwaliteit van het product, een duurzame productie in combinatie met een gezonde handelsgeest zijn volgens de voorzitter de pijlers voor de goede reputatie van Nederlands vlees en het succes op markten in Europa en daarbuiten, nu en in de toekomst.

COV: ‘De praktijk leert echter, dat vlees in eigen land (alleen) het nieuws haalt als zich incidenten of issues voordoen, als personen of partijen ongefundeerde kritiek uiten op vlees en de productie daarvan. Als in de algemene beeldvorming niet de regel, maar de uitzondering de maatstaf is geworden, dan doet dat geen recht aan verdiensten van het bedrijfsleven, aan de inzet en de passie van tientallen ondernemers en hun duizenden medewerkers.’

Het visiedocument is opgebouwd rond een aantal thema’s. Goebbels: ‘Concreet hebben we het voor onze bedrijven over het borgen van de integriteit en het werken aan meer transparantie, maar ook het verder versterken van (keten)kwaliteitssystemen. In de richting van onze leveranciers staat op de agenda om het antibioticagebruik uit de veehouderij te bannen om het resistentievraagstuk te helpen oplossen en daarnaast het benutten van kansen in de verwerking van mest.’

Alternatieve eiwitbronnen

Waar de consument in beeld is wijst Goebbels erop, dat de discussie over alternatieve eiwitbronnen en de vraag naar gezonde vleesproducten de vleesbedrijfstak zeker ook kansen biedt.

De visie is opgesteld door consultancybureau Roland Berger en kwam tot stand na sessies met COV-leden. Het vormt voor de COV de leidraad om met behoud van de concurrentiekracht tussen nu en 2025 de uitdagingen van markt en maatschappij om te zetten in kansen en om een nieuwe dialoog aan te gaan met stakeholders, politiek en ketenpartners.

In de Industriespecial van Vleesmagazine die 27 december verschijnt, vertelt Frans van Dongen over de exportkansen van Nederlands varkensvlees.

Altijd op de hoogte blijven?