COV: Dierenwelzijn slachterijen uitstekend in orde

Slachthuis Rund_foto Pixabay

Foto: BlackRiv/Pixabay

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) publiceerde de resultaten van de inspecties op slachthuizen in 2019 en 2020. In de berichtgeving spreekt NVWA van honderden boetes en waarschuwingen. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) nuanceert dit beeld met een persbericht en noemt de resulaten "zeer goed".

In 2019 gaf NVWA 535 schriftelijke waarschuwingen en 361 boetes aan de grote slachthuizen met permanent toezicht in Nederland. In 2020 waren dit 577 schriftelijke waarschuwingen en 417 boetes. De meeste overtredingen waren op het gebied van hygiëne. Verschillende media, waaronder RTL Nieuws pakten dit nieuws op en berichten dat de Nederlandse slachthuizen de naleving van de regels rondom voedselveiligheid en dierenwelzijn afgelopen jaren niet hebben verbeterd.

Reactie COV

COV ziet dit anders. De organisatie spreekt juist van zeer goede resulaten. Naar aanleiding van bijna 70.000 inspecties is in minder dan 0,2% van de gevallen een boete uitgedeeld. In minder dan 0,5% van de gevallen werd een schriftelijke waarschuwing gegeven.

COV-voorzitter Laurens Hoedemaker is tevreden : “De twintig grootste varkens-, runder- en kalverslachterijen staan vanwege de grote aantallen dieren, die er verwerkt worden, onder zogeheten ‘permanent toezicht’. Dit betekent dat de NVWA dagelijks een oog in het zeil houdt. De NVWA-dierenartsen letten in het bijzonder op dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Wij ondersteunen dat van harte. De slachtsector wordt met enige regelmaat onder het vergrootglas gelegd. Activisten wekken daarbij de indruk dat het slecht gesteld zou zijn met het dierenwelzijn op onze bedrijven. Een incident wordt dan tot norm gemaakt. Deze cijfers van de NVWA bewijzen juist het tegendeel.”

Dierenwelzijn 

Volgens Hoedemaker blijkt uit de cijfers dat het goed gaat met het dierenwelzijn in de Nederlandse slachthuizen. “Slechts 2 op de 10.000 inspecties was aanleiding voor een waarschuwing en in minder dan 6 op de 10.000 inspecties werd er een boete uitgeschreven.” 

De NVWA publiceert de inspectieresultaten over 2019 en 2020 per halfjaar. Ook is inzichtelijk hoe de individuele bedrijven scoren. Hieruit blijkt volgens COV dat het recente dierenwelzijnsincident bij slachterij Gosschalk een incident is. “Het bedrijf heeft prima scores op het gebied van dierenwelzijn. In 2019 en 2020 kreeg het daarvoor geen enkele boete of schriftelijke waarschuwing.”

Berichtgeving NVWA 

COV-voorzitter Hoedemaker heeft daarom kritisch op de berichtgeving van NVWA. “De kop die de NVWA boven haar nieuwsbericht zette, is onnodig negatief. De kop luidde als volgt: Inspectieresultaten NVWA grote slachthuizen: jaarlijks honderden boetes en waarschuwingen. Het beeld dat hiermee opgeroepen wordt, is niet representatief. Het lijkt alsof de inspectie zich met deze kop wil profileren ten koste van een sector, die het feitelijk juist heel erg goed doet.”

Hij vervolgd: “Ook worden ‘overtredingen’ gerapporteerd, waartegen nog bezwaarprocedures lopen. Dat is in strijd met het beginsel dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. In de praktijk blijkt dat die voorlopige ‘overtredingen’ vaak ingetrokken of weerlegd worden. Dit wel publiceren schept een onterecht negatief beeld. Een onafhankelijke en objectieve overheidsinspectie moet dit niet willen.”

Lees ook
Vion wil dierenwelzijn verbeteren met virtuele koebril

Vion wil dierenwelzijn verbeteren met virtuele koebril

Vion introduceert een virtuele koebril om medewerkers op te leiden en de inrichting van stallen te optimaliseren. Deze koebril moet de wereld begrijpelijker maken voor dierenwelzijnsmaatregelen.

Superlijst Dierenwelzijn: Supermarkten hebben te weinig aandacht voor dierenwelzijn

Superlijst Dierenwelzijn: Supermarkten hebben te weinig aandacht voor dierenwelzijn

Supermarkten doen nog te weinig om het aandeel diervriendelijkere producten te vergroten en leggen hiervoor de verantwoordelijkheid bij de klanten. Dat blijkt uit het onderzoek Superlijst Dierenwelzijn naar in hoeverre supermarkten een voedingspatroon stimuleren dat bijdraagt aan een beter dierenwelzijn.

SVO en Compaxo werven samen nieuwe medewerkers

SVO en Compaxo werven samen nieuwe medewerkers

Vleeswarenproducent Compaxo is een samenwerking aangegaan met SVO vakopleiding food voor het werven van toekomstige medewerkers. Daarnaast zet SVO een opleidingshuis op waar nieuwe én bestaande medewerkers van Compaxo de mogelijkheid krijgen om een mbo-opleiding te volgen.