Circular Food Center werkt aan circulaire dierlijke eiwitketen

18 maart 2021 Redactie Food

Het Circular Food Center werkt aan een circulaire dierlijke eiwitketen. In deze keten worden op grote schaal reststromen verwerkt tot diervoer. Varkens en kippen kunnen deze voedselresten weer omzetten in een dierlijk eiwitproduct voor humane consumptie: de kringloopkarbonade of het verspillingsvrije ei.

"Alleen wanneer reststromen op grotere schaal worden omgezet in diervoer, wordt de ambitie om voedselverspilling in Nederland jaarlijks met 1 miljard kilo te halveren haalbaar", meldt de stichting Samen Tegen Voedselverspilling in een persbericht. Er zijn volgens de organisatie een aantal redenen voor een dirculaire dierlijke eiwitketen. Voor veevoer gemaakt van voedselresten ligt de CO2-voetafdruk lager dan voor traditioneel veevoer. Daarnaast zorgt circulair diervoer voor minder druk op natuurlijke hulpbronnen, behoud van biodiversiteit, minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt en een veerkrachtig voedselsysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Het cluster van het Circular Food Center wil dit verhaal op de markt brengen in de vorm van waardevolle producten. Een kringloopkarbonade op de menukaart of een verspillingsvrij ei in het supermarktschap: het moet aantrekkelijk voor consumenten en financieel haalbaar voor bedrijven worden. Ook thema’s als voedselveiligheid en dierenwelzijn spelen daarbij een rol.”

Hele keten

Het Circular Food Center is een cluster van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Bedrijven uit de hele keten werken samen aan businessmodellen om onderscheidende, circulaire producten via supermarkten, speciaalzaken of het out-of-home kanaal aan te bieden. Ze willen innovaties opschalen om kringlopen te sluiten en werken aan een aantrekkelijk circulair verdienmodel voor alle ketenpartners.

Deelnemers aan het cluster bij de start zijn: Boer Ruud, Darling Ingredients, Kipster, Nevedi, Nijsen company, Oranjehoen, Rabobank, Smits Bron van Energie, LOOOP en de gemeente Meierijstad, de provincies Noord-Brabant en Limburg en Wageningen University &  Research. Samen Tegen Voedselverspilling speelt, als trekker van het Circular Food Center, een coördinerende rol.

Circular Food Center

Het Circular Food Center is een kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van verspillingsvrije, circulaire voedselketens. Het biedt online en offline onderdak aan initiatieven die bijdragen aan het Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 12.3 van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling te halveren ten opzichte van 2015. Het Circular Food Center is een sleutelproject in de Regio Deal Noordoost Brabant. Initiatiefnemers zijn de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant en het Rijk.

 

Altijd op de hoogte blijven?