Toekomstvisie Vleessector gelanceerd

15 december 2016

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een rapport gepubliceerd waarin de toekomstvisie van de Nederlandse vleessector richting 2025 wordt geschetst. De toekomstvisie van COV stelt ambitieuze doelen. In 2025 moet de Nederlandse maatschappij weer trots zijn op de vleessector die wereldwijd vooroploopt op het gebied van duurzame en eerlijke vleesproductie. Het vertrouwen in de sector moet hersteld zijn. De vleessector dient kennis en innovatie te ontwikkelen om zo een cruciale bijdrage te leveren aan de mondiale uitdaging om de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze te voeden. Ook is de sector de drijvende kracht achter de vernieuwing van het vleesschap. Mest moet een bron worden van extra inkomsten.

Goede reputatie

Innovatiekracht, een constante, gegarandeerde kwaliteit van het product, een duurzame productie in combinatie met een gezonde handelsgeest zijn volgens COV-voorzitter Jos Goebbels de pijlers voor de goede reputatie van Nederlands vlees en het succes op markten in Europa en daarbuiten, nu en in de toekomst.

Antibiotica, mest en alternatieve eiwitbronnen

Op de agenda staat om het antibioticagebruik uit de veehouderij te bannen om het resistentievraagstuk te helpen oplossen en daarnaast het benutten van kansen in de verwerking van mest.

Waar de consument in beeld is wijst Goebbels erop, dat de discussie over alternatieve eiwitbronnen en de vraag naar gezonde vleesproducten de vleesbedrijfstak zeker ook kansen biedt.

Vertrouwen

Keynotespreker Henny Swinkels, Director Corporate Affairs VanDrie Group: “Alhoewel de paardenvleesaffaire al weer vier jaar geleden plaatsvond, ondervindt de vleessector daar nog veel last van. Het vertrouwen in de vleessector is nog niet volledig hersteld. We maken hoogkwalitatieve, smakelijke en voedselveilige producten, creëren werkgelegenheid, dragen bij aan de exportwaarde en zetten in op innovatie. We moeten alles aan doen om de vleessector te laten floreren - nu én in de toekomst.”

Swinkels erkent dat er nog steeds een zekere afstand is tussen de vleesproducerende bedrijven en de kritische samenleving. “We moeten de dialoog aan blijven gaan met burgers, consumenten en NGO’s. De feedback die we daaruit krijgen, moeten we meenemen in ons beleid. Alleen zo creëren we draagvlak binnen de maatschappij en trots op de vleessector richting 2025.”

Altijd op de hoogte blijven?