CBS: Verdere daling aantal slagersbedrijven

25 mei 2022 Ron Duijkers
Foto: Henk Riswick

Het aantal slagersbedrijven is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,6 procent afgenomen vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kleinere slagersbedrijven daalden het meest in aantal, terwijl er alleen bij de grotere slagers bedrijven bijkwamen. Het aantal slagerijen daalt al jaren nagenoeg zonder onderbreking, terwijl het totaal aantal winkelspeciaalzaken in voeding, waartoe de slagers gerekend worden, vrij stabiel blijft. Webwinkels in voedingsmiddelen groeien daarentegen onstuimig in aantal. Ook in het tweede kwartaal kwam er weer een fors aantal bij

30 slagersbedrijven minder

Het aantal slagerijen is tussen begin tweede kwartaal vorig jaar en begin tweede kwartaal dit jaar per saldo met 30 afgenomen van 1905 naar 1875 (-1,6 procent). Vooral kleinere slagers stopten in deze periode. Zo nam het aantal slagers met 1 werkzame persoon (wp) met 5 af, van de bedrijven met 2 tot 5 wp waren er begin tweede kwartaal dit jaar 15 minder, net zoals bij bedrijven met 5 tot 10 wp. Van de slagers met 10 tot 20 wp verdwenen er in totaal 5. Alleen de grotere slagers groeiden in het tweede kwartaal in aantal : plus 5 voor zowel de slagerijen met 20 tot 50 wp als voor die met 50 of meer wp.

Door deze ontwikkelingen ziet de verdeling van het aantal Nederlandse slagersbedrijven naar grootte er aan het begin van het tweede kwartaal als volgt uit: met 600 bedrijven vormen de slagers met 5 tot 10 wp veruit het grootste slagerssegment (32,1 procent van het totaal aantal slagers in Nederland), daarna volgen de slagers met 2 tot 5 wp met 400 bedrijven (21,4 procent). De grotere slagersbedrijven met 20 tot 50 en 50 en meer wp zijn duidelijk het kleinste segment met gezamenlijk 40 bedrijven (2,2 procent van het totaal aantal slagers).

  grafiek CBS aantal slagers mei 2022

Een op de acht slagersbedrijven is een rechtspersoon 

Een duidelijke minderheid van 13 procent van de Nederlandse slagersbedrijven had begin 2022 rechtspersoonlijkheid (BV e.d.), terwijl 87 procent van de slagersbedrijven geen rechtspersoon was, maar een natuurlijke persoon, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma e.d. Het aandeel rechtspersonen in de slagersbranche is in de loop der jaren wel toegenomen. In 2007 had nog maar 7,7 procent van de slagers rechtspersoonlijkheid. 

Stijgend aantal winkelbedrijven in foodsector

In totaal telde Nederland begin tweede kwartaal 2022 13.360 winkelbedrijven in de foodsector, 1,8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 10300 waren voedingsspeciaalzaken en 3100 waren supermarkt. Het aantal supermarkten steeg tussen het tweede kwartaal 2021 en tweede kwartaal dit jaar met 2,0 procent.  Voedingsspeciaalzaken namen met +1,8 procent eveneens toe. Van de speciaalzaken groeide vooral het aantal winkels in kaas (+4,5 procent) en de slijterijen (+3,7 procent). De grootste daling in aantal speciaalzaken had plaats bij de winkelbedrijven in natuurvoeding (-3,4 procent), gevolgd door de slagers (-1,6 procent).

Aantal webwinkels blijft fors groeien, aantal markthandelaren daalt

Het aantal webwinkels in voedingsmiddelen maakt de laatste jaren een onstuimige groei door. Ook in het tweede kwartaal was de groei ongekend: +31,1 procent van 5795 begin tweede kwartaal  2021 naar 7595 een jaar later. Minder florissant was in deze periode de ontwikkeling van het aantal markthandelaren in voedingsmiddelen: hun aantal daalde licht van 3750 tot 3735 (-0,4 procent).

 

Altijd op de hoogte blijven?