Brief van de NVV aan staatsecretaris Dijksma

logo nvv

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft samen met haar ketenpartners een oproep naar staatssecretaris Dijksma gestuurd, waarin aandacht gevraagd wordt voor de huidige zeer slechte financiële situatie in de Nederlandse varkenshouderij. De NVV doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om samen met de varkenssector maatregelen te nemen die zorgen voor ondersteuning van de Nederlandse sector in de huidige crisistijd.

Deze maatregelen zullen deels op Europees niveau uitgevoerd dienen te worden, deels op nationaal (Nederlands) niveau en zijn in grote lijnen in 3 categorieën in te delen: Maatregelen om de (extra) productiekosten in Nederland te reduceren, ter versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Maatregelen om de toegevoegde waarde voor de Nederlandse productie en daarmee de opbrengsten te vergroten, met name exportbevordering. Maatregelen om in geval van crisissituaties vraag en aanbod op de EU-markt beter in evenwicht te brengen.

Verzoek tot gesprek met staatssecretaris

Op 7 september a.s. wordt de Europese Landbouwraad gehouden in Brussel. De NVV heeft staatssecretaris Dijksma in de genoemde brief verzocht om vóór de Landbouwraad in gesprek te gaan. De NVV wil de huidige crisissituatie bespreken en de maatregelen toelichten zodat de staatssecretaris maximaal inzet om ruimte in Brussel te creëren voor de maatregelen.

Bewustwordingscampagne

De NVV treft voorbereidingen om samen met andere voedselproducenten een agro brede campagne te lanceren op radio en tv. De campagne moet de burgerconsumenten bewust maken dat er een prijskaartje hangt aan duurzaam geproduceerd voedsel.

Demonstratie 7 september

Rond de Europese Landbouwraad op 7 september in Brussel worden door verschillende sectoren en organisaties acties gepland. De NVV zal aansluiten bij de betoging in Brussel om daar haar eigen statement te maken.

Lees ook
EU lanceert gedragscode gezonde en duurzame voeding

EU lanceert gedragscode gezonde en duurzame voeding

De Europese Commissie (EC) en 65 belanghebbenden uit de sector ondertekenden begin juli de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken. Het is de volgende stap in de “Van boer tot bord”-strategie.

Gebruik kooien in veehouderij wordt beëindigd

Gebruik kooien in veehouderij wordt beëindigd

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van het Europees Parlement om het gebruik van kooien in de veehouderij te verbieden. In 2023 worden wetsvoorstellen om kooien uit te faseren onderdeel van een herziening van de dierenwelzijnsregels.

Grote Europese meerderheid voor einde kooitijdperk

Grote Europese meerderheid voor einde kooitijdperk

Voor 2027 is het gebruik van kooien in de veehouderij verleden tijd. Althans, daar dringt het Europees Parlement op aan bij de Europese Commissie, als reactie op het Europees burgerinitiatief "Stop de kooien – End the Cage Age”, waarin 1,4 miljoen Europeanen deze oproep onderschreven.