Boeren protesteren tegen stikstofplannen kabinet

28 juni 2022 Redactie Vleesmagazine
Foto: Kees Torn, Wikimedia

Het zal niemand zijn ontgaan. De boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week vond een grote demonstratie in Stroe plaats en ook deze week zijn er protesten. De gezamenlijke boerenorganisaties* stuurden het onderstaande persbericht. De boodschap is duidelijk: de boeren vinden de plannen “oneerlijk en desastreus voor het platteland” en roepen mensen op tijdens de verkiezingen van Provinciale Staten tegen dit beleid te stemmen.

“Overweldigend groot was de opkomst vorige week in Stroe! Zo’n 60.000 boeren, velen met hun gezin én trekker, lieten hier van zich horen. Familie Brouwer stelde haar terrein beschikbaar voor de grootste boerendemonstratie in de geschiedenis. Acht boerenorganisaties en hun achterbannen stelden de waanzin rondom het stikstofbeleid van LNV-minister Van der Wal aan de kaak. Dat beleid is oneerlijk en desastreus voor de leefbaarheid van het platteland. Het kabinet loopt aan de leiband van D66. De boerenorganisaties riepen op bij de aankomende verkiezingen van Provinciale Staten en Eerste Kamer te stemmen voor goed provinciaal beleid en dit Randstadbeleid weg te stemmen.

De sfeer op het veld was gemoedelijk. De boeren voelden zich gesteund door hun belangenbehartigers, die hun kritiek op dit beleid niet onder stoelen en banken staken. Het frame dat door sommige politieke partijen en media uit de kast werd getrokken, dat er risico zou zijn op bedreiging tijdens het protest, werpt de organisatie verre van zich. Dit is een pertinent onjuiste voorstelling van zaken.

De landbouworganisaties uitten stevige kritiek op het kabinetsbeleid:

  • Boeren houden van natuur, werken met natuur, hebben veel kennis van de natuur en het beheer van natuur. De kennis van boeren wordt echter niet benut. Het vakmanschap van boeren wordt weggewuifd. Zij worden gedwongen zich aan te passen aan een theoretisch rekenmodel. Dit is ontoelaatbaar!
  • Nederlandse bedrijven, waaronder boerenbedrijven, worden geroemd om hun innovatiekracht. Echter, het kabinet wil geen innovaties op boerenbedrijven voor wat betreft stikstof. Er wordt fors gestuurd op opkoop. De landbouwsectoren hebben een reeks aan innovaties voorgesteld, de overheid weigert hierover te praten. Dit is onbehoorlijk bestuur!
  • Dit betreft beleid OVER de boeren, geen beleid MET de boeren. Dit past niet in een democratie!
  • Het huidige beleid richt zich onevenredig op boerenbedrijven. Veel stikstofuitstotende bedrijven ontspringen de dans, zoals grote industrieën, luchthavens en bouwbedrijven. Hun opgave is bij de landbouw op de rekening gezet. Dit is enorm oneerlijk!
  • De leefbaarheid van het platteland is in gevaar wanneer 1 op de 3 boeren moet verdwijnen. Nu al zijn veel voorzieningen, zoals openbaar vervoer en scholen, op veel plekken verdwenen. Dit is ontoelaatbaar!
  • De voedselvoorziening komt in gevaar; de prijzen van Nederlands voedsel zullen sterk stijgen.
  • De stikstofwet stelt onhaalbare doelen. De kritische depositiewaarden moeten uit de wet. Die zijn niet maatgevend voor de natuurkwaliteit in de Natura 2000-gebieden. Dit beleid klopt niet!
  • Dit ministerie presteert het om een perspectiefbrief te verkopen ZONDER perspectief. Onbegrijpelijk!
  • Landbouworganisaties vragen journalisten zich te verdiepen in de inhoud en niet mee te gaan in de politieke framing.

Kies in het stemhokje voor goed provinciaal beleid

Het stikstofdebat in de Tweede Kamer van 23 juni toonde een sterk gepolariseerd politiek speelveld, waarbij macht boven inhoud lijkt te gaan en boeren de speelbal zijn geworden. Alle overleg en vreedzame protestacties hebben geen effect. Den Haag lijkt geen enkele fundamentele wijziging te gaan doorvoeren. Dit is niet de manier waarop je met ondernemers op het platteland omgaat! In Stroe werd de aandacht gevestigd op de keuze van politici. De coalitie loopt aan de leiband van D66 die als doel heeft de veehouderij te halveren.

De landbouwpartijen stellen: De verkiezingen van Provinciale Staten en Eerste Kamer zijn in aantocht. Hier hebben plattelanders de mogelijkheid om te kiezen voor goed provinciaal beleid, en dit Randstadbeleid weg te stemmen. Ga allen naar de stembus! ”

Altijd op de hoogte blijven?