Bionext overhandigt petitie tegen voedseloctrooi aan Europarlement

26 mei 2015 Vleesmagazine

Bionext overhandigt vandaag de petitie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel. Dit gebeurt tijdens de maandelijkse landbouwborrel, waar het thema ‘kwekersrecht versus octrooirecht’ centraal staat.

Ruim zeventienduizend mensen ondersteunen de oproep van Bionext om de Europese octrooiwetgeving aan te passen, zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden.

Diversiteit

Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, strijdt tegen octrooien op eigenschappen van planten omdat deze de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers van Bionext: “Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid in gevaar.”

Wetgeving aanpassen

Naast handtekeningen heeft de actie van Bionext, tegen het octrooi van Syngenta op de rode paprika, in een jaar tijd vijfhonderd giften opgeleverd. Ook op sociale media is Bionext overspoeld met reacties. Dit onderstreept dat veel mensen vinden dat er iets moet veranderen. Raaijmakers: ”Door een recente uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau is de noodzaak om de Europese wetgeving aan te passen alleen maar groter geworden." Volgens de Hoge Kamer is het verbod op het octrooieren van essentieel biologische processen (klassieke veredeling) in het Europees Octrooi Verdrag niet van toepassing op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden, planten en vruchten. De verwachting is dat hierdoor op korte termijn veel lopende octrooiaanvragen op klassiek veredelde gewassen (meer dan honderd) worden goedgekeurd. Bionext zal daarom volgende week in Brussel pleiten voor snelle politieke actie.

Altijd op de hoogte blijven?