Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep

3 december 2014 Maurits van Aalst

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december om 0.00 uur in.

'We doen alles wat mogelijk is om de verspreiding van de vogelgriep in Nederland te bestrijden. Daarbij baseer ik me steeds op de laatst bekende gegevens en op adviezen van deskundigen', schrijft de staatssecretaris van Economische Zaken. 'Voor de sector betekent dit dat een aantal ingrijpende maatregelen van kracht blijft. Maar waar mogelijk passen we maatwerk toe.'

Onderzoek

De recente vondst van het hoogpathogene vogelgriepvirus bij twee smienten is een aanwijzing dat de vogelgriep via deze wilde eenden in Nederland is terechtgekomen. Verder concluderen deskundigen dat er in alle regio's sprake is van losse besmettingen met het virus.

Maatregelen

De maatregelen in de 10-kilometerzones rond de besmette bedrijven blijven van kracht. Ook in het westen van Nederland (regio A), waar de meeste besmettingen zijn gevonden, blijven alle beperkende maatregelen, zoals een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel gelden. Ook het jachtverbod wordt in stand gehouden.

Herbevolking

Voor de overige regio's wordt herbevolking van de stallen mogelijk en het jachtverbod opgeheven. Wel blijven het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en ander gevogelte van kracht, evenals de bezoekersregeling. Transportwagens mogen ook de komende tijd in het hele land maximaal één pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw moeten worden gereinigd en ontsmet. Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, is het treffen van vergaande hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. Om dit te bevorderen, worden met de sector nadere afspraken over te treffen hygiënemaatregelen gemaakt.

Zoeterwoude

Verder maakte Dijksma bekend dat bij de bedrijven in de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude geen vogelgriepvirus is aangetroffen.

Altijd op de hoogte blijven?