Afdracht werknemerspremie PAWW per 1 januari 2019

shutterstock_581002882-1-272x156

Voor werknemers uit de slagersbranche is een geheel nieuwe cao afgesloten waarin een aanvullende uitkering is geregeld om de verkorting van de duur en de opbouw van de WW-uitkeringen en de loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren. Deze aparte cao heet formeel Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) - sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein sector 4-No. 5, en wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS).

De Stichting PAWW heeft laten weten dat de cao op 1 januari 2019 in werking treedt. De premie van 0,3 procent komt voor rekening van werknemers. Werkgevers hebben afgelopen periode een brief van de Stichting PAWW ontvangen waarin staat beschreven hoe zij zich bij de stichting moeten aanmelden vanwege de premieheffing. Deze regeling is bestemd voor slagersbedrijven. Slagerijpersoneel in dienst van een supermarkt vallen buiten deze regeling.

Waarom deze aparte cao?

Per 1 januari 2016 zijn de maximale duur en opbouw van WW-uitkeringen en loongerelateerde WGA-uitkeringen beperkt. De maximale duur is terug gebracht van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand. Deze cao staat los van de Cao voor het Slagersbedrijf.

Uitvoerder regeling

De Cao PAWW en het bijbehorende 'Aanvullingsreglement Private aanvulling WW en WGA' worden uitgevoerd door de stichting PAWW. De cao en het reglement zijn van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de slagersbranche en treedt vanaf 1 januari 2019 in werking.

Meer informatie

Voor alle werkgevers in de slagersbranche en hun boekhouder/accountant is een speciaal informatieblad en een toelichting op de berekening van de premie gemaakt. Deze informatie is te vinden op www.slagers.nl. Informeer je boekhouder over dit nieuwsbericht, want hij moet zijn administratie aanpassen. Op slagers.nl staat ook een informatieblad voor werknemers. Verder vind je informatie op www.spaww.nl.

Bron: KNS

[intermezzo:1]
Lees ook
Doe mee aan de Verspillingsvrije Week

Doe mee aan de Verspillingsvrije Week

Volgende week, op 7 september, start de Verspillingsvrije Week. Ook slagers kunnen hier aan meedoen. Brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers zet alvast het promotiemateriaal klaar en geeft tips.

Veiligheid

Veiligheid

Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van een effectief team. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Kort gezegd: geen gevoel van veiligheid, geen succes. Mijn praktijk laat zien dat mensen zich niet altijd veilig voelen in hun team of bedrijf, met alle gevolgen van dien.

Koos van Essen volgt Ad Bergwerff op als voorzitter KNS

Koos van Essen volgt Ad Bergwerff op als voorzitter KNS

Toen hij zitting nam in het bestuur van branchevereniging KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers), had hij al de ambitie om op termijn voorzitter te worden. Koos van Essen windt er geen doekjes om. Als hij zich ergens voor inzet, dan graag aan het roer.