ABN Amro: Varkensvlees wordt duurder

15 juli 2016

ABN Amro verwacht dat varkensvlees duurder wordt, dat blijkt uit het rapport ‘Verder met varkens – Kwaliteit is de kern’. Daarnaast krijgt de consument wel meer keuze. Het aantal afzetgebieden van Nederlands varkensvlees blijft toenemen en stelt ABN AMRO vast dat conceptvlees, zoals BBQ-pakketten, sterk in opkomst is. Zo bestaat 50 procent van de Nederlandse verkoop en 20 procent van de productie uit vleesconcepten.

De varkenshouderij moet volgens ABN Amro rekening houden met een grotere tweedeling onder consumenten: de groep met een voorkeur voor herkenbaar varkensvlees met een verhaal en consumenten die zich laten leiden door hun portemonnee. Deze veranderende consumentenvoorkeuren bieden kansen voor ondernemers in de keten om zich te onderscheiden. De tijd van één soort varkensvlees is namelijk voorbij. Zo zorgen keurmerken voor biologisch vlees, duurzame productie en dierenwelzijn voor meer diversiteit in het schap. ABN Amro benadrukt dat varkensvlees hierdoor iets duurder wordt, maar de consument toch spekkoper is.

Aantal afzetgebieden neemt toe

De export van Nederlands varkensvlees steeg in 2015 met ruim 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De exportgroei naar Azië is een belangrijke trend en dat zal volgens ABN Amro in de komende jaren waarschijnlijk doorzetten. Tegelijkertijd neemt het belang van export naar landen binnen de Europese Unie af. Doordat de varkensvleesmarkt internationaliseert, neemt het aantal bestemmingen toe. De Nederlandse varkensvleesketen wordt hierdoor afhankelijker van markten in andere landen en werelddelen. Daarnaast krijgen consumenten en retailers een steeds sterkere voorkeur voor lokale producten. Dit zet de prijs van importvlees in met name gevestigde markten onder druk en de prijsverschillen tussen lokale en geïmporteerd varkensvlees worden groter.

Vleesconcepten winnen aan belang

ABN Amro stelt vast dat conceptvlees sterk in opkomst is: 50 procent van de Nederlandse verkoop en 20 procent van de productie bestaat uit vleesconcepten. Biologische varkensvleesketens hebben zich sterk ontwikkeld, net als ketens met een Beter Leven-keurmerk met één ster. ‘In de Nederlandse varkensketen ontstaat een tweedeling. Zo ontstaan steeds meer vraaggestuurde ketens, waardoor de behoefte aan varkens groeit. Reguliere ketens worden steeds afhankelijker van de buitenlandse afzet. Voor beide categorieën ligt de basis bij efficiënte varkensbedrijven die flexibel kunnen schuiven tussen verschillende ketens’, zo stelt ABN Amro. ‘Steeds meer Nederlandse slachterijen en varkensbedrijven ontwikkelen samen vleesconcepten. Vooral de Beter Leven-concepten met één ster groeien snel. Een belangrijke voorwaarde voor succes zijn ketens waarbinnen varkenshouders, slachterijen en retailers of foodservice-bedrijven op lange termijn goede afspraken met elkaar maken. Dat vraagt om een goede samenwerking binnen de keten en het bieden van inzicht in de productie.’

beter-leven-1-ster-300x150 Vooral de Beter Leven-concepten met één ster groeien snel.

Minder boeren, meer varkens

Wat voor de hele agrarische sector geldt, is ook in de varkenshouderij realiteit: de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven fors afgenomen. Door onvoldoende rendement en gebrek aan toekomstperspectief bij een deel van de bedrijven, ging de daling in deze branche de afgelopen 5 jaar zelfs harder dan in de rest van de agrarische sector. Ten opzichte van 2005 is het aantal varkensbedrijven gehalveerd tot nu nog zo’n 4.930, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In dezelfde periode nam de veestapel juist toe. In 2015 waren op alle bedrijven samen 11 procent meer varkens aanwezig dan in 2005. Belangrijkste oorzaak van deze stijging: een forse groei van het aantal biggen (+22 procent), zie figuur 1. Hieruit blijkt het grote belang van biggenexport.

grafiek-varkens-300x129

Altijd op de hoogte blijven?