Foto: Pascal Debrunner / Unsplash

2021 was een slecht jaar voor de Nederlandse varkenshouderij. Enerzijds lagen de prijzen voor varkensvlees laag, terwijl varkenshouders anderzijds geconfronteerd werden met hoge kosten. Maar er is ook goed nieuws. De CO2-voetafdruk van de Nederlandse varkens behoort tot laagste ter wereld en er is ruimte om deze nog verder te verminderen. Met ruim 30 procent, blijkt uit het rapport Het varken als het ultieme kringloopdier van ABN AMRO.

Afgelopen jaar hadden de Nederlandse varkenshouders veel last van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland, corona en de verslechterde afzetmarkt in China. Dit zorgde voor in dramatische prijzen voor Nederlandse biggen en vleesvarkens. ABN AMRO verwacht niet dat dit op korte termijn verbetert, nu China de eigen productie blijft opvoeren. Daarnaast Europa kampt met een overaanbod en is daarmee afhankelijk van volatiele wereldmarktprijzen.

ABN AMRO verwacht dat de varkensstapel door het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid de komende jaren daalt. Richting 2030 krimpt de varkensproductie naar verwachting met 10 tot 20 procent. Volgens de bank leidt deze krimp niet tot minder slachtingen, maar vooral tot afname van de levende export van biggen en vleesvarkens. Om relevant te blijven in een krimpende markt met veel maatschappelijke druk kunnen concepten perspectief bieden voor varkenshouders.

CO2-voetafdruk 

Het aandeel in Nederland geproduceerd varkensvlees dat onderdeel is van vleesconcepten, zoals het Beter Leven-keurmerk, is nu bijna 30 procent. ABN AMRO verwacht dat er nog meer van zulke concepten op de markt komen. Zo neemt de behoefte aan vleesconcepten met een lage CO2-voetafdruk, een grotere aandacht voor dierenwelzijn en concepten met focus op smaak of regio verder toe.

De Nederlandse varkenshouderij heeft een aantal goede troeven in handen. Zo behoort de CO2-voetafdruk van Nederlandse varkens door het gebruik van restproducten en de hoge efficiëntie van varkenshouders tot de laagste ter wereld. Dit komt onder meer doordat de voeding van varkens voor 47 procent bestaat uit restproducten van vooral de voedingsmiddelenindustrie. Deze producten worden omgezet in hoogwaardige dierlijke eiwitten en leiden tot minder voedselverspilling en een lagere milieu-impact. De bank becijfert dat zelfs een extra CO2-reductie van 30 procent mogelijk is.

Transparantie en samenwerking

Hoewel de vooruitzichten op langere termijn positief zijn, staat de sector nu in de overlevingsmodus. Doordat het kabinet de stikstofcrisis versneld wil aanpakken, wordt de varkenshouderij flink geraakt. “Sommige varkenshouders zullen zich vrijwillig laten uitkopen, terwijl anderen er voor kiezen hun bedrijf voort te zetten. Continuering betekent óók dat er vertrouwen is in de toekomst”, benadrukt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO. “De varkenshouderij is belangrijk voor de Nederlandse landbouw en dat biedt veel kansen, bijvoorbeeld door nóg meer in te zetten op het gebruik van restproducten en CO2-reductie. De opgave voor de sector is om gepaste volumes te produceren en in te spelen op interessante markten met specifieke wensen. Dat lukt het beste in transparante en vraag gestuurde ketens, die zich niet alleen focussen op prijs, maar op een breder pallet van specificaties. In de tussentijd dient de overheid varkenshouders te ondersteunen die investeren in emissiereductie of energieopwekking, want innovatie is dé sleutel voor duurzame groei.”

Bron: ABN AMRO

Altijd op de hoogte blijven?