88% van alle verpakkingen in 2022 gerecycled

7 augustus 2023 Redactie Food

In 2022 werd in totaal 88% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt. In 2021 was dit 80%. Dat blijkt uit het Publieksverslag ‘Op weg naar fossielvrij en circulair verpakken’ van het Afvalfonds Verpakkingen.

In Nederland worden steeds meer verpakkingen gerecycled. Met recycling staat Nederland op de tweede plaats in Europa. Ook worden er steeds vaker meermalige verpakkingen gebruikt, zoals pallets, transportkratten en biervaten. Inmiddels is het totaalgewicht van meermalige verpakkingen zelfs ongeveer gelijk aan het totaalgewicht van eenmalige verpakkingen.

Plastic verpakkingen

Nederland behaalt de wettelijke doelstellingen voor recycling en hergebruik. Wel zijn er nog grote stappen nodig om de kringloop voor plastic verpakkingen door middel van recycling verder te sluiten, zegt het verslag. Algemeen directeur Hester Klein Langhorst zegt dat er gewerkt wordt aan drie noodzakelijke verbeteringen: meer innovatie en betere technieken in sortering en recycling, het ontwikkelen en toepassen van beter recyclebare verpakkingen en betere, consumentvriendelijke inzamelsystemen.

Statiegeld

Sinds 1 juli 2021 zijn kleine plastic flessen toegevoegd aan het statiegeldsysteem. Dit heeft een positief effect op zwerfafval: in 2022 nam het aantal kleine flessen in het zwerfafval met 51% af ten opzichte van 2020. In 2022 werd 68% van alle plastic drankflessen (kleine en grote plastic flessen, met en zonder statiegeld) ingezameld. Hiermee is de wettelijke doelstelling van 90% nog niet behaald. Daarover is het Afvalfonds Verpakkingen nog niet tevreden. Er wordt daarom geïnvesteerd in extra communicatie en het uitbreiden van innamepunten, in samenwerking met partners zoals de NS, luchthavens en attractieparken.

Bron: Afvalfonds Verpakkingen

Altijd op de hoogte blijven?