Cursus Levensmiddelenmicrobiologie

has hogeschool

Micro-organismen: weldoeners en tegelijkertijd boosdoeners. Micro-organismen zijn nuttig bij de productie en houdbaarheid van voedsel, maar zorgen ook voor bederf. Kennis over micro-organismen is een waardevol hulpmiddel bij het verantwoord omgaan met voedingsmiddelen. In deze cursus leer je er alles over!

De cursus bestaat uit 8 cursusavonden, waarvan 4 cursusavonden een combinatie van theorie en practicum.

https://bit.ly/3coUQKj