Verkiezingen

4 januari 2013 Edwin Rensen

Vlees is hot bij de politieke partijen. In mei 2010, vlak voor de Kamerverkiezingen, schreef ik op deze plek dat de branche zich geen zorgen hoeft te maken over invoering van het hoge btw-tarief op vlees. Op basis van de verkiezingsprogramma’s en de peilingen was dit eenvoudig in te schatten.

Helaas ligt dit nu gecompliceerder en is het moeilijker om één dag voor de verkiezingen de vleessector opnieuw gerust te stellen. De staatsschuld is opgelopen tot €400 miljard en partijen halen alles uit de kast om overheidsfinanciën in de hand te houden. Steeds vaker wordt ook vlees hierbij betrokken.
Zo pleit D66 voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zij willen een kiloknallertaks (hoog btw-tarief) op vlees, zodat kosten worden doorberekend aan de gebruiker. Het CDA rept hier niet over, maar ondersteunt initiatieven in de sector op het gebied van duurzaamheid, zoals Beter Leven-kenmerk. De SP wenst een onderzoek naar vleesvervangende producten en stelt dat het btw-tarief op alle producten gelijk blijft. Dit in  tegenstelling tot de ChristenUnie. De partij stelt voor om producten en diensten met een relatief grote ecologische voetafdruk, zoals vlees, onder te brengen in het hoge btw-tarief. De PvdA bepleit de invoering van een landelijk sterrensysteem voor de veehouderij en wil een eind maken aan de verkoop van plofkippen. De VVD vindt het geen taak van de overheid om extra maatregelen te formuleren.
De PVV heeft nooit iets in een vleestaks gezien, omdat gezinnen met een lager inkomen straks geen vlees meer eten. Maar als het aan GroenLinks ligt, gaat er wél een hoger btw-tarief op vlees gelden. De partij van Jolande Sap zet zich verder in voor een Europees (import)verbod op foie gras. Het standpunt van de Partij voor de Dieren hoef ik hier niet te herhalen. Dat is in de commentaren al vaak voor het voetlicht gekomen.
Of vlees daadwerkelijk onder het hoge btw-tarief gaat vallen, is dus  nog de vraag, maar steeds meer partijen neigen daartoe. Gezien de wisselende peilingen durf ik, in tegenstelling tot in 2010, nu geen geruststellende uitspraak te doen. Helaas.

 

Dit commentaar verscheen eerder in Vleesmagazine van september 2012.

Altijd op de hoogte blijven?