In 2014 heeft de KNS samen met het onderzoeksbureau GfK een landelijk onderzoek uitgevoerd om de ontwikkelingen in de slagersbranche in beeld te brengen. Voor deze slagersmonitor zijn 1.600 slagers benaderd en 200 slagers hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dat is slechts 12,5 procent. Veel te weinig natuurlijk, maar toch is het een interessant rapport met belangrijke gegevens en kengetallen. Zo blijkt dat de besteding in het totale slagerijsegment daalt en dat dit vooral komt door de afname van de consumptie van vlees en vleesproducten.

De consument eet iets minder vlees en iets minder vaak. Daarentegen stijgt het marktaandeel van slagers juist licht, terwijl er minder slagers zijn. De ontwikkeling van minder (of bewuster) vlees eten kunnen en willen we niet tegenhouden. Het is misschien wel goed dat we met z’n allen wat matigen in vlees eten en dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De consument wordt bewuster en kritischer en weet juist daardoor de weg naar de slager steeds beter te vinden. We zijn er echter nog niet. De consument en de markt zijn constant in beweging. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat de slagers een uitstekende positie in rundvlees hebben, maar dat deze positie toch iets daalt. Dat is jammer!

Rundvlees is zo’n mooi product met enorm veel mogelijkheden en kansen. Het lijkt dat we er niet genoeg mee doen. Werk aan de winkel! Misschien moeten we meer en beter communiceren. Wij hebben het lekkerste en eerlijkste rundvlees, weten precies waar het vandaan komt en wat we ermee gedaan hebben… Maar weet de klant dat ook? U houdt wellicht dagelijks het aantal klanten, de omzet en de gemiddelde besteding bij. Kijk ook naar de ontwikkelingen in de branche. Meten is weten gaat verder dan uw eigen winkeldeur. Bij het volgende KNS-onderzoek hoop ik dat iedereen meedoet!

Altijd op de hoogte blijven?