Een faillissement kan soms worden vermeden!

gert-jan

 

Bijna alle ondernemers overkomt het een keer in het ondernemersbestaan; het gaat bedrijfseconomisch zo slecht dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat. Het is dan vaak een dubbeltje op zijn kant. Veel bedrijven hebben in zo’n situatie nog een redelijke tot goed toekomstperspectief maar de schuldenberg is dan de molensteen om de nek. In veel gevallen eindigde dit dan alsnog in een faillissement van het bedrijf, omdat er geen regeling getroffen kon worden met de schuldeisers. Met de WHOA is daarin per 1 januari 2021 verandering gekomen. Deze wet is naar onze mening een welkome aanvulling voor de praktijk voor bedrijven bij insolventieproblemen

Waar staat WHOA voor?

WHOA staat voor Wet Homologatie onderhands akkoord en is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA maakt onderdeel uit van de Faillissementswet en deze regeling maakt het mogelijk om schulden te saneren met behulp van een onderhands akkoord.

Het is een instrument om een bedrijf financieel te herstructureren. Voor de invoering van de WHOA was het zo dat schuldeisers niet gedwongen konden worden om mee te werken aan het saneren van de schulden van een bedrijf met behulp van een onderhands akkoord (crediteurenakkoord). Het slagen van een onderhands akkoord was volledig afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de schuldeisers. In de praktijk leidde dat ertoe dat als (meerdere) schuldeisers de kont tegen de krib gooiden en dus niet meewerkten aan de schuldsanering van een bedrijf, het bedrijf hierna alsnog failliet ging. 

De regeling uit de WHOA lijkt sterk op de dwangakkoordregeling zoals we die al kennen in faillissement. Deze regeling werkt als volgt: in het faillissement wordt door de gefailleerde een crediteurenakkoord aangeboden aan de schuldeisers. Als de helft van de schuldenaren die tezamen tenminste de helft van de schuldenlast vertegenwoordigen instemmen met het akkoord, wordt het akkoord aangenomen. Als het akkoord wordt aangenomen, zijn ook de tegenstemmende schuldeisers aan het akkoord gebonden. Om die reden wordt het ook een dwangakkoord genoemd. In de faillissementspraktijk wordt een dergelijk akkoord pas aangeboden aan schuldeisers als het faillissement bijna is afgewikkeld. 

Voorwaarden voor toepassing WHOA

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een WHOA-traject is dat een bedrijf in een toestand verkeert waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat zij insolvent zal geraken. Daarbij moet ook duidelijk zijn dat het bedrijf na sanering van de schulden wel levensvatbaar is.  Niet alleen de schuldenaar kan een procedure starten maar ook schuldeisers, aandeelhouders of een OR/personeelsvertegenwoordiging. Daarmee is de WHOA een uitbreiding voor de kring van gerechtigden ten opzichte van de regeling voor 1 januari 2021.

De WHOA maakt het mogelijk dat een dergelijk ‘dwangakkoord’ ook buiten het faillissement van een bedrijf kan worden aangeboden. Aks de rechter het onderhandse akkoord bekrachtigd, officieel: homologeert, zijn alle schuldeisers aan het akkoord gebonden zonder dat een bedrijf in staat van faillissement hoeft te verkeren. Een bedrijf kan in een WHOA-traject als eerste een verzoek doen voor een afkoelingsperiode. In die periode heeft een schuldeiser geen mogelijkheid om zich te verhalen op het vermogen/goederen van het bedrijf. Net als bij faillissement wordt de schuldeiser zodoende tijdelijk op afstand gezet.

Conclusie

Met de WHOA heeft de wetgever aan de praktijk een instrument toegevoegd om bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren tegemoet te komen om sneller en efficiënter  schulden te saneren.  Andere landen kenden een dergelijk regeling buiten faillissement al, nu is deze mogelijkheid er gelukkig ook in Nederland. Als u vragen heeft over een onderhands akkoord buiten faillissement dan kunt u met ons contact opnemen. Wij ondersteunen u graag in het traject van de WHOA en het onderhands akkoord.

Lees ook
Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich pas in een laat stadium van hun leven bezig houden met bedrijfsopvolging. Het is echter goed om hier tijdig bij stil te staan.

Deadline btw-aangifte derde kwartaal op 31 oktober - Belastingdienst geeft tips

Deadline btw-aangifte derde kwartaal op 31 oktober - Belastingdienst geeft tips

De deadline voor de btw-aangifte en -betaling over het derde kwartaal nadert. Ondernemers hebben tot 31 oktober de tijd om dit te doen. Volgens de Belastingdienst hebben bijna vier op de tien startende en kleine ondernemers een herinnering nodig om dit tijdig te doen. Daarom geeft de Belastingdienst vijf tips voor een goede en efficiënte aangifte.

Belastingdienst helpt ondernemers bij administratie

Belastingdienst helpt ondernemers bij administratie

Ondernemers kunnen hun belastingszaken op drie manieren regelen. Via administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener of via de website van de Belastingdienst. Maar welke manier past bij welke ondernemer? De Belastingdienst geeft advies.