(4) BSE, voedselveiligheid en premies - 10 september 2008

4 januari 2010 Henny Swinkels

Gisteren heeft Mariann Fischer Boel tijdens het congres een lans gebroken voor de Europese vleessector.

Nog steeds zijn er landen - zoals Zuid-Afrika - die geen Nederlands of ander Europees rundvlees toelaten uit angst voor besmetting met BSE.

Dat de importverboden allang achterhaald zijn moge duidelijk zijn. In de EU wordt minder dan 0,002 procent van de monsters positief bevonden op BSE. Fischer Boel riep de landen die ons vlees daarom nog steeds niet willen, dan ook op een einde te maken aan de importverboden. Zij denkt dat veel landen BSE gebruiken als rookgordijn voor hun eigen protectionisme.

Voedselveiligheid

Ze heeft de hoge standaard van de Europese voedselveiligheid duidelijk voor het voetlicht laten treden en gezegd dat iedereen die naar ons wil exporteren aan deze hoge standaarden moet voldoen. De hoge voedselveiligheidsstandaarden zijn niet bedoeld als barricade voor derde landen die willen exporteren, maar omdat Europese consumenten die eisen.

Voorwaarden

Paul van Geldorp, hoofd van de SANCO die over voedselveiligheid van Europese consumenten gaat, ging nog een stapje verder. Hij wil het tracking & tracing systeem, waarmee wij in Europa voorop lopen, laten opnemen in de WTO-voorwaarden. Europese consumenten hebben recht op juiste producten die de voedselveiligheid garanderen. Sommige derde landen zijn daar natuurlijk niet erg blij mee.

De wereldhandel zal de komende jaren hoe dan ook toenemen -dertig procent de komende decennia -, dus het is niet gek om hoge eisen aan producten te stellen.

Kalfsvlees

Tot slot even over mijn eigen sector: Fischer Boel pleitte er in haar speech voor om de gekoppelde premies in de kalfsvleessector voorlopig te laten voortbestaan. Betalingen aan boeren zijn tot nu toe gekoppeld aan de productie, maar daar wil de Europese Commissie geleidelijk aan van af.

Wij denken echter dat hierdoor de financiële structuur van de sector dramatisch verandert. De kalfsvleesproductie zal hierdoor zal dalen, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse kalfsvleessector binnen de EU en op de wereldmarkt zal verslechteren.

Vandaag is de tweede congresdag. Daar komt veel technologie aan te pas. Vandaag of morgen ga ik ook nog in gesprek met regeringsvertegenwoordigers van andere landen over het toelaten van Nederlands kalfsvlees.

Morgen kan ik daar meer over vertellen.

Groeten!

P.S: de volledige speech van Fischer Boel kunt u hier downloaden

Altijd op de hoogte blijven?