Vleesconsumptie in de huidige tijdsgeest

Vlees_rundvlees_Pixabay

Foto: Pixabay

Een veelbesproken thema in het politiekmaatschappelijke debat is in welke mate dagelijkse vleesconsumptie past in de huidige tijdsgeest, waarin duurzaamheid een prominente plek inneemt. In dit artikel lees je in hoeverre deze discussie wordt weerspiegeld in de Nederlandse vleesconsumptie en hoe duurzaamheid en vleesconsumptie samen kunnen gaan.

Vleesconsumptie in Nederland

De gemiddelde Nederlander eet zo'n 76 kilo vlees per jaar; dit staat gelijk aan zo’n 200 gram vlees per dag. Hierbij dient vermeld te worden dat het gaat om vlees inclusief been, vet en zwoerd. Over het algemeen geldt dat daarvan ongeveer de helft feitelijk geconsumeerd wordt in vleesgerechten

Vlees vormt voor veel mensen een belangrijke bron van voedingsstoffen in het dagelijkse dieet. Het bevat belangrijke bouwstoffen als vetten, eiwitten, vitamines B1, B6 en B12, vitamine D, ijzer en zink. Het eten van teveel vlees brengt echter ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Rood en dan met name bewerkt vlees worden in verband gebracht met beroertes, diabetes en dikke darmkanker.

Waar de vleesconsumptie van 2010 tot 2020 redelijk stabiel leek, is er sinds 2020 een daling ingezet. Deze daling kan te wijten zijn aan het toenemende aandeel ‘flexitariërs’ in Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlanders zegt minimaal driemaal per week geen vlees bij de warme maaltijd te eten. Het aandeel vegetariërs ligt stabiel op iets minder dan vijf procent van de Nederlandse bevolking.

Duurzaamheid en vleesconsumptie

De productie van vlees heeft een aanzienlijke invloed op het milieu. Zo draagt de veehouderij in Nederland ongeveer voor zeven procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Met name doordat koeien (en andere herkauwers) methaan uitstoten. Tevens vergt de vleesproductie ontzettend veel water. Met het oog op de toekomst, dient hier zorgvuldiger mee omgegaan te worden. 

Desalniettemin kan het consumeren van een bescheiden hoeveelheid vlees wel degelijk samengaan met duurzaamheid. Met name als het vee onderdeel uitmaakt van kringlooplandbouw, waarin het vee wordt gevoed met reststromen en zo min mogelijk voer speciaal voor hen wordt verbouwd, zoals nu nog op grote schaal gebeurt. Bovendien wordt ernaar gekeken of methaanuitstoot door aanpassingen in het veevoer omlaag gebracht kan worden en hoe de emissies uit mest kunnen worden verminderd.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Duitse consumenten besparen op vlees vanwege inflatie

Duitse consumenten besparen op vlees vanwege inflatie

Inflatie beïnvloedt het koopgedrag van veel consumenten, ook bij onze oosterburen. 31 procent van de Duitsers kan zich hun gebruikelijke vleesconsumptie niet meer veroorloven. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Vion voor de Vion Consumer Monitor.

Klimaatrapport: maximaal twee keer per week vlees

Klimaatrapport: maximaal twee keer per week vlees

Het World Resources Institute publiceerde 26 oktober een nieuw klimaatrapport, State of Climate Action 2022. Een van de conclusies van het rapport is dat de vleesconsumptie flink verminderd moet worden. Mensen in de ontwikkelde wereld mogen nog maar maximaal twee keer per week vlees eten.

Wakker Dier: Minister Schouten censureerde klimaatcampagne

Wakker Dier: Minister Schouten censureerde klimaatcampagne

In 2019 censureerde Carola Schouten, destijds minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het onderwerp minder vlees eten in de klimaatcampagne Iedereen doet wat. Dat claimt Wakker Dier op basis van overheidsdocumenten die de dierenwelzijnsorganisatie na een beroep op de Wet open overheid in handen kreeg.