Wijzigingen corona steunmaatregelen

24 augustus 2021 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

De door de overheid in het leven geroepen corona steunmaatregelen zijn continue aan verandering onderhevig. Deze veranderingen pakken afwisselend positief of negatief uit. Ik noem een paar van belang zijnde wijzigingen naar de stand van zaken op 30 juli 2021.

Verruiming en continuering TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is verdeeld over verschillende tijdvakken. Sinds het eerste tijdvak 1 juni tot en met 30 september 2020 is de regeling regelmatig aangepast. Momenteel is alleen de TVL Q3 2021 nog actief. De voorwaarden voor de TVL zijn dezelfde als die voor TVL Q2 2021 met uitzondering van de referentieperiode van het jaar 2019. Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het derde kwartaal van 2021 vergeleken met het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020, dan kunt u in aanmerking komen voor 100% subsidie van het verschil tussen de berekende vaste lasten van het omzetverlies.

De werkelijke vaste lasten zijn niet bepalend. Het percentage vaste lasten van uw onderneming is afhankelijk van de sector waarin u onderneemt. Er is per sector op basis van cijfers van het CBS bepaald welk percentage aan vaste lasten gebruikelijk is in uw sector. Het percentage vaste lasten voor de SBI-code 4723 ‘winkels in vis’ is bijvoorbeeld vastgesteld op 15%. U dient dan wel minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal te hebben. Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Als de berekende subsidie lager is, dan wordt dit opgehoogd naar € 1.500.

Verlenging periode uitstel van belasting

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen is al eerder opgeschoven naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Versobering NOW

De vorige wijzigingen zijn positief voor de ondernemers/werkgevers en/of belastingplichtigen. Voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) over het derde kwartaal is een versobering ingevoerd. Met het verdwijnen van de meeste contactbeperkingen en heropenstelling van bedrijven, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten. In het nieuwe corona steunpakket mag een bedrijf daarom tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Altijd op de hoogte blijven?