WHOA!

8 maart 2021 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Sinds 1 januari 2021 hebben ondernemers die in zwaar weer verkeren een nieuw instrument in handen om een faillissement te voorkomen: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

Een faillissement is een drama voor een ondernemer, het personeel en de schuldeisers. Door hoge schulden dreigen veel onder­nemingen in deze tijd failliet te gaan. Dat is jammer, omdat ze vaak nog wel levensvatbare activiteiten hebben. Door het reorganiseren van de schulden kunnen deze bedrijven hun activiteiten vaak nog voortzetten. Tot 2021 moesten alle betrokken schuldeisers instemmen om tot een akkoord te komen. Wanneer een schuldeiser medewerking weigerde, was een overeenstemming vaak niet mogelijk. Per 1 januari 2021 is er een wettelijke regeling in de Faillissementswet opgenomen om te komen tot een dwangakkoord buiten faillissement: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Inhoud wetgeving

De WHOA maakt het mogelijk om een onder­hands akkoord over herstructurering van schulden tussen een onderneming en zijn schuld­eisers door de rechtbank te laten goedkeuren (homologeren). Door de goed­keuring en algemeen bindend verklaring van het akkoord worden alle schuldeisers van de onderneming, dus ook degenen die tegen hebben gestemd, gebonden aan de inhoud van het akkoord. De onderneming kan zelf het initiatief nemen tot een akkoord, maar ook andere betrokken partijen, zoals aandeelhouders of schuldeisers kunnen dat. Vaak zijn er verschillende categorieën schuldeisers, die ieder weer verschillende rechten kunnen hebben. Te denken valt aan banken, toeleveranciers of werknemers. Voor de WHOA worden deze categorieën aangeduid als klassen. Deze klassen dienen over het voorstel te stemmen en bij instemming met het akkoord van 2/3 van de schuldeisers binnen een klasse (vast te stellen op basis van de hoogte van hun vorderingen) is het voorstel aangenomen. Wanneer er verschillende klassen zijn en ten minste één van deze klassen met het akkoord heeft ingestemd, kan de aanbieder van het akkoord aan de rechtbank vragen om het akkoord voor iedereen bindend te verklaren.

Voorwaarden

Een akkoord komt alleen in aanmerking voor goedkeuring wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen en is winstgevend.
  • Er moet een haalbaar en doordacht akkoord liggen.
  • Het doel van een akkoord moet het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming zijn die na herstructurering weer financieel gezond is of de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen, waarbij door het akkoord voor schuldeisers een beter resultaat behaald wordt dan bij een faillissement.
  • Er is in ieder geval één klasse schuldeisers die het akkoord met de vereiste meerderheid steunt.
  • Het akkoord dient redelijk te zijn in de zin dat de schuld­eisers bij het akkoord gebaat zijn.
  • De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.
  • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

De WHOA procedure is kort, maar ingewikkeld. Een tijdige voorbereiding is essentieel. Schakel  zonodig een adviseur in om u te helpen.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?