WEB_Jannes-Schuiling-300x300 “Na bijna zes jaar heb ik de stap gemaakt, en ben ik begonnen bij een nieuwe werkgever. Nu na drie maanden heb ik het gevoel dat ik ‘van de regen in de drup’ ben beland. Met veel enthousiasme ben ik begonnen. Maar dat was van korte duur. We krijgen het werk niet af. We hebben te weinig mensen. De werkdruk is hoog. Het werk neemt toe en het aantal mensen neemt af. De klanten klagen. Ik heb het gevoel dat we in een vicieuze cirkel zitten waar we niet meer uitkomen. Mijn werkgever toont weinig tot geen begrip. Hij voert de druk alleen maar op. Ik zit vaak nog tot na zessen op mijn werk. Hij denkt zeker dat de liefde maar van een kant komt. Ik slaap slecht en zie ertegenop om naar mijn werk te gaan. Heel eerlijk, ik weet niet hoelang ik dit nog volhoud.”

Weet u wat beroepsziekte nummer 1 is? En weet u wat dit u kost? Surf voor de aardigheid eens op het internet, en u komt er snel achter dat werkstress een van de belangrijkste redenen van ziekteverzuim is. Daarmee is het een van de grootste kostenposten van uw organisatie.

Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel dit werkelijk is? Ik geef u wat inzicht. Voor het gemak ga ik in dit voorbeeld uit van een gemiddeld jaarinkomen van ¤ 37.000 (cijfers CPB, 2018). Dit is ¤ 2.855 bruto en ¤ 2.152 netto per maand. U betaalt het salaris van de zieke medewerker door à ¤ 153 per dag. Voor vervanging betaalt u ¤ 146. U verliest productie, dit kost u ¤ 45. Uw arbodienst kost u ca ¤ 60 en voor verzuimbegeleiding betaalt u ¤ 7,50. Dit betekent dat het verzuim u ¤ 410 per dag per zieke medewerker kost. Dit alles gaat alleen nog maar over verzuim en kosten die voor u zichtbaar zijn.

Minder zichtbaar maar wel even ernstig is ‘mentaal verzuim’. Het is onzichtbaar verzuim waaraan voor u ook de nodige kosten kleven. Medewerkers die mentaal verzuimen zijn fysiek wel aanwezig maar mentaal niet. U betaalt ze wel maar ze leveren onder de maat. Taken worden half of foutief uitgevoerd. Ze nemen geen of onvoldoende verantwoordelijkheid. Ze zijn tot het minimum gemotiveerd. Ze doen simpelweg te weinig voor het salaris dat ze krijgen. Dit type medewerkers heeft eigenlijk in zijn hoofd al afscheid van u en uw bedrijf genomen. Ze zitten er alleen nog. En het enige wat ze aan u en de organisatie bindt, is het salaris. Het is lastig om ze op te sporen en er de zere vinger op te leggen. Dit is het slechte nieuws, maar het goede nieuws is dat u er zelf iets aan kunt doen.

Een van de belangrijkste oorzaken van werkstress, u raadt het al - dat bent u - de manager/ ondernemer. U kunt er met uw stijl voor zorgen dat medewerkers angstig worden: om deadlines niet te halen, om onder te presteren, om te falen, om niet te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld. Maar ook als u ze onvoldoende ruimte geeft om zelf het werk te organiseren. U ze het gevoel geeft dat ze nooit iets goed kunnen doen. Vooral als u niet tevreden bent, is de kans groot dat u de druk opvoert. Dit werkt vooral contraproductief.

Probeer de vicieuze cirkel te doorbreken. Probeer uw medewerkers te steunen. Vraag waar ze tegenaan lopen, denk mee en doe suggesties om oplossingen te vinden voor de problemen die zich voor doen. Hoe moeilijk dit soms ook is.

Jannes Schuiling is eigenaar van Schuiling Consult in Franeker. Hij adviseert, begeleidt en ondersteunt managers en ondernemers in crisissituaties en/of in hun streven naar het hoogst haalbare resultaat. Schuiling kent de valkuilen van management en werkt aan het versterken van mensen, teams en organisaties. Meer info: www.schuilingconsult.nl.
Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?