Voorjaarskriebels

29 juni 2022 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Er zijn mensen die in het voorjaar de kriebels krijgen om het huis eens flink schoon te maken. In zekere zin wordt er met de Voorjaarsnota van 2022 ook flink de bezem door de fiscale wetgeving gehaald. Wat gaat er veranderen?

Ontwikkelingen op het wereldtoneel, financiële gevolgen van de coronapandemie en baanbrekende uitspraken op fiscaal gebied nopen tot veel extra overheidsuitgaven. De regeringspartijen zijn driftig op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit alles te kunnen financieren. Dit heeft geresulteerd in de Voorjaarsnota.

DGA is de klos

Het fiscale vizier wordt met name gericht op de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga). In de samenleving leeft breed de gedachte dat deze categorie mensen vrijwel geen belasting betalen. Tot in de Tweede Kamer wordt verkondigd dat box 2 echt een pretbox is met een erg laag belastingtarief. Helaas houdt men geen rekening met de overige belastingen die dga’s al betalen. Het oprekken van de lage tariefschijf in de vennootschapsbelasting naar 395.000 euro gaat er in 2023 alweer af. Dat betekent dat bedrijven toch belasting in het hogere tarief blijven betalen over winsten boven de 200.000 euro. Het lage tarief blijft 15%, maar het hoge tarief wordt vastgesteld op 25,8 procent. In box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) worden vanaf 2024 twee tariefschijven geïntroduceerd, namelijk een basistarief van 26 procent voor de eerste 67.000 euro aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5 procent voor het meerdere.

Meer belasting in box 1

Een dga kent zichzelf loon toe voor zijn werkzaamheden. Hierbij mag het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga verminderd worden met een doelmatigheidsmarge van thans 25 procent. Deze marge wordt per 2023 verlaagd naar 15 procent, waardoor dga’s zichzelf waarschijnlijk meer gebruikelijk loon moeten toekennen en daardoor meer belasting in box 1 gaan betalen. Eerder diende staats­secretaris Van Rij al het wetsvoorstel tegen excessief lenen in om het ongebreideld lenen van gelden uit de BV aan privé aan te pakken. Door het uitlenen van geld aan privé in plaats van uitkeren als loon of dividend wordt zo belastinguitstel gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijk belanghouders, die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen BV, inkomstenbelasting in box 2 betalen.

Overige maatregelen

Het pakket aan maatregelen is te groot om volledig te behandelen. Ik noem er nog enkele. De expatregeling, een loonbelastingvoordeel voor bedrijven die werknemers uit het buitenland halen, wordt gemaximeerd op het inkomen volgens de Wet Normering Topinkomens. Er komt wel een overgangsregeling. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt per 2023 verhoogd naar 10,1 procent. Het lage tarief overdrachts­belasting voor woningen ( 2 procent of onder omstandigheden vrijgesteld) waarin de kopers zelf gaan wonen, wordt niet aangepast. Ook wordt per 2025 de heffingskorting lager naarmate er meer inkomen uit vermogen is. Vanaf dat jaar weegt ook het inkomen uit box 2 en 3 mee voor de afbouw van de algemene heffingskorting.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel

 

Altijd op de hoogte blijven?