Uitstel van betaling

29 mei 2020 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Naast de bijzondere maatregelen van de overheid, kunt u bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Bij uitstel voor de duur van drie maanden worden inmiddels geen nadere voorwaarden meer gesteld. Voor uitstel langer dan drie maanden gelden scherpere eisen. Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Uitstel is ook mogelijk als er andere oorzaken dan de coronacrisis zijn. Het geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorg-verzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting, assurantie-belasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorg- verzekeringswet, vennootschapsbelasting, loon-heffingen en omzetbelasting vraagt u in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle vijf een aanslag hebt ontvangen; één aanslag is voldoende.

Geen verzuimboete

Voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorg-verzekeringswet van vennoten of maten in een VOF of BV doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het BSN van de vennoot of maat door. Indien voor de aangiftebelastingen een naheffingsaanslag wordt opgelegd, zal daarbij geen verzuimboete worden opgelegd wegens te late betaling, indien u om uitstel hebt verzocht.

Voor de voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting voor de belastingjaren 2019 en 2020 geldt het volgende. In eerste aanleg zullen die op verzoek kunnen worden verminderd naar het verwachte aanslagbedrag zoals dat voor geheel 2020 geldt. Het kan zijn dat de termijnen door de tijdelijke liquiditeits-problemen nu niet (volledig) kunnen worden voldaan. Naar ons idee kunt u ook daarvoor uitstel vragen. U kunt overwegen de voorlopige aanslag tot nihil te laten verminderen en bij een aantrekkende economie weer een nieuwe, hogere voorlopige aanslag aan te vragen.

Voor wie is uitstel van betaling mogelijk?

Alle teksten spreken over ondernemers. Of een dga en belastingplichtigen met overige werkzaamheden voor hun aanslag IB ook uitstel kunnen aanvragen, is onduidelijk. Waarschijnlijk vallen zij voor deze regeling niet onder het begrip ondernemer. Als uitstel van betaling is verzocht, stoppen de invorderingsmaatregelen. Vermoedelijk wordt ook de automatische incasso stopgezet.

Tijdstip melding betalingsonmacht

Het verzoek om uitstel van betaling voor de op de aanslag verschuldigde belasting, is geen melding betalingsonmacht die de bestuurder van een rechtspersoon moet doen om persoon-lijke hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonheffing en omzetbelasting te voorkomen.

Inmiddels is bepaald dat een verzoek om uitstel van betaling voor de diverse belastingwetten tevens wordt aangemerkt als een melding betalingsonmacht. Dat geldt echter niet voor verschuldigde pensioenpremies. De melding betalingsonmacht moet uiterlijk twee weken na de termijn waarop de belasting moest worden afgedragen, plaatsvinden. Dit verzoek voor naheffingsaanslagen kunt u uiterlijk twee weken na de vervaldag van die naheffingsaanslag doen. Die mogelijkheid geldt echter alleen als er géén sprake is van opzet of grove schuld.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?