Werknemers kunnen werkgevers veel kopzorgen bezorgen als het gaat over (overmatige) ziekmeldingen. Wanneer zijn ziekmeldingen terecht en wanneer maken werknemers misbruik van de situatie?

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Limburg zich over een dergelijke kwestie gebogen. In die zaak betrof het een werkneemster die vanaf februari 2015 in dienst was bij werkgever. Wegens energetische klachten is de werkneemster gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en werkte zij drie dagen per week gedurende vier uur per dag. De eerste twee jaar verliepen zonder problemen.

Februari – juni

Op 7 februari 2017 meldt de werkneemster zich plotseling ziek. De bedrijfsarts oordeelt een week later dat zij haar werk weer kan hervatten. Werkneemster is het daar niet mee eens en verschijnt de rest van de week niet op haar werk. Nadat de werkgever dreigt met het stopzetten van het loon, komt de werkneemster weer werken. Op 6 juni 2017 meldt zij zich weer ziek. Nog dezelfde dag wordt ze opgeroepen om bij de bedrijfsarts te verschijnen die haar weer arbeidsgeschikt verklaart. Opnieuw weigert de werkneemster om weer te komen werken en blijft de rest van de week weg.

Juli

In juli 2017 probeert de werkneemster zich opnieuw ziek te melden. Dezelfde dag nog oordeelt de bedrijfsarts dat zij weer kan werken waarna de werkneemster dezelfde dag weer komt werken. De volgende dag meldt zij zich echter weer ziek waarna de werkgever deze ziekmelding niet accepteert en zij weer komt werken. Op 11 juli 2017 herhaalt de ziekmeldingscyclus en het  bedrijfsartsbezoek zich en voert de werkgever een loonstop in. Op een gesprek met de P&O-adviseur en manager verschijnt de werkneemster vervolgens zonder afmelding niet.

Eind juli 2017 wordt de werkneemster een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis en is zij – geoorloofd – ziek. Op 1 augustus 2017 oordeelt de bedrijfsarts dat zij weer aan het werk kan, hetgeen de werkneemster wéér weigert en waarna er opnieuw een loonstop wordt ingevoerd. De werkgever geeft bij de werkneemster dan ook aan dat een dergelijk gedrag tot een ontslag zal leiden. Helaas zonder resultaat.

Oktober

In oktober heeft de werkneemster een gesprek met de werkgever waarin zij aangeeft dat de afstand naar het werk (12 kilometer) wegens haar energetische klachten lichamelijk teveel voor haar is en dat zij zich daarom steeds ziek meldt. Zij heeft daarom bij het UWV een deskundigenoordeel aangevraagd waaruit uiteindelijk blijkt dat zij wel degelijk naar het werk zou kunnen reizen. Werkneemster blijft weigeren om haar werk te hervatten waarna de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient ter beëindiging van het dienstverband van de werkneemster.

Grenzen overschreden

De kantonrechter oordeelt uiteindelijk dat de werkneemster dermate tekort geschoten is in de nakoming van de arbeidsovereenkomst dat ontbinding hier op zijn plaats is. Er zijn grenzen, welke door de werkgeefster structureel en gedurende lange tijd aanzienlijk zijn overschreden zonder dat daarvoor een gegronde medische reden aanwezig was en is zij blijven volharden in de werkweigering. Keer op keer wordt de werkneemster opgeroepen bij de bedrijfsarts en elke keer blijkt dat zij niet ziek is. Dat dient volgens de rechter afgelopen te zijn en de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Smit en Smit Advocaten

Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl logo-smit-en-smit-1

Lees alle columns over Wetgeving van Smit&Smit Advocaten in ons dossier!

Altijd op de hoogte blijven?