Subsidie op zonnepanelen

29 maart 2019 Profinis

Deze column is geschreven op de warmste februaridag ooit gemeten. Ook de weersverwachtingen qua zonuren zien er goed uit. Goed nieuws voor ondernemers en particulieren, die geïnvesteerd hebben in zonne-energie.

Door stimuleringsmaatregelen van de overheid en dalende prijzen van zonnepanelen is de laatste jaren een forse toename te zien van het opwekken van zonne-energie.

Zowel particulieren als ondernemers investeren volop. De mogelijkheid van het opslaan van de energie in thuisaccu’s en het kunnen huren van panelen trekt veel particulieren over de streep. Ook ondernemers profiteren volop van gunstige regelingen. Veel bedrijven met koel- en vriesinstallaties hebben inmiddels hun dak vol liggen met panelen.

Salderingsregeling blijft voorlopig

Een belangrijke stimuleringsmaatregel van de overheid om meer zonnepanelen te plaatsen is de zogenaamde salderingsregeling. Deze regeling biedt een vrijstelling van energiebelasting en Opslag Duurzame Energie en de daarover verschuldigde btw voor aan het elektriciteitsnet teruggeleverde stroom. Salderen gebeurt niet automatisch. Zonne-panelen dienen geregistreerd te worden op www.energieleveren.nl. Veel particulieren vallen in de eerste schijf voor de energie-belasting.
In deze schijf geldt het hoogste tarief. Naast de btw-teruggaaf speelt dat voor veel mensen ook een rol in de aanschaf van zonnepanelen.

Helaas lijkt de salderingsregeling ten onder te gaan aan zijn eigen succes, want de Staat krijgt hierdoor minder inkomsten. Daarom zijn er plannen in de maak voor een terugleversubsidie.

Terugleversubsidie per 1-1-2021

De minister hoopt binnenkort met een concreet voorstel te komen om de salderingsregeling om te vormen. Waarschijnlijk zal het gaan om een terugleversubsidie in de vorm van een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is terug geleverd. Jaarlijks zal er een subsidieplafond worden vastgesteld.

Uit een brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat blijkt, dat de nieuwe regeling wellicht pas op van 1 januari 2021 zal ingaan. Tot die tijd blijft de salderingsregeling bestaan.

SDE+ subsidie

Het doel van de subsidieregeling SDE+ is het stimuleren van de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, wat wil zeggen, dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over  een periode tot maximaal 15 jaar. De toe te kennen subsidie is afhankelijk van
de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Er zijn zes categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon.

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart tot en met 4 april 2019. Ook dit jaar zijn er twee openstellingsrondes en is er per ronde één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Het budget voor de voorjaarsronde is € 5 miljard.

Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 9 cent/kWh ingediend worden. De regeling wordt vervolgens stapsgewijs opengesteld voor de duurdere projecten tot € 13 cent/kWh.

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?