Stappen zetten

23 mei 2023 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Het STAP-budget was de afgelopen tijd in het nieuws. Zoals nu lijkt is het alleen nog in 2023 aan te vragen. Wat is het precies en voor wie?

Haagse bronnen hebben bevestigd dat het STAP-budget volgend jaar vanwege bezuinigingen alweer wordt afgeschaft. De regeling is vanaf de introductie erg populair en is ook enkele keren stilgelegd en aangepast vanwege onregelmatig­heden en het financieren van cursussen die helemaal niet arbeidsmarktgericht waren.

Wat is het STAP-budget?

Per 1 maart 2022 is het STAP-budget, dat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie, ingevoerd. Het kwam in de plek van de aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. Mensen die recent hun aangifte inkomstenbelasting 2022 hebben ingevuld zullen tevergeefs gezocht hebben naar deze aftrek. Met het STAP-budget wordt iedereen tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt, in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Het was de bedoeling om met dit voor een breder publiek beschikbare budget een  toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op  ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget is helaas een kort leven beschoren, maar voor 2023 kan het nog worden aangevraagd!

Hoe aanvragen?

Iemand die aanspraak wil maken op het STAP-budget kan dit alleen doen als andere mogelijkheden om de gewenste scholing te financieren niet aanwezig zijn. Als werkende of werkzoekende kan 1 keer per jaar het STAP-budget aangevraagd worden via de website van UWV. Het UWV kijkt naar de criteria die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. Omdat veel jongeren onder de leeftijd van 30 jaar vaak nog gebruik kunnen maken van studiefinanciering kunnen zij daarom geen aanspraak maken op het STAP­budget. Andere voorwaarden zijn, dat de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister moet staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd.

Het STAP-budget kan door de geïnteresseerde worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd worden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) treedt als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister op. Er wordt uitgekeerd aan de opleider nadat betrokkene een STAP-aanmeldbewijs kan laten zien. Er vinden strenge controles plaats op de toegestane opleidingen in het scholingsregister STAP komen en of opleiders zich wel aan de subsidievoorwaarden houden.

Wat kan het opleveren?

Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar en wordt om de twee maanden opengesteld. Omdat 1 mei jongstleden het vorige aanvraagmoment was, betekent dus dat er op 1 juli weer een mogelijkheid tot aanvraag is. De regeling is goed voor een kleine 200 miljoen euro per jaar en de aanvragen zijn snel vol. Mocht u toch al van plan zijn om een opleiding of cursus te gaan volgen dit jaar, dan kunt u eens kijken of deze met het STAP­-budget gefinancierd kan worden. Wees er snel bij. De ‘voorraad’ is beperkt!

Heeft u vragen over dit of een ander financieel onder­werp? Bel of mail dan naar Profinis Accountants & Adviseurs

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?