Foto: Pixabay

Op 24 maart 2022 stuurde staatssecretaris Van Rij een wetsvoorstel, waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap(pen) wordt aangepakt, naar de Tweede Kamer.

Het kabinet wil excessief lenen bij de vennootschap tegengaan. Het lenen bij de eigen vennootschap kan namelijk belastingheffing in box 2 uitstellen of zelfs afstellen. Het kabinet ziet graag dat hier verandering in komt en vandaar dat een wetswijziging in het leven is geroepen.

Lenen met belastingvoordeel

Momenteel is het voor directeuren-grootaandeelhouders (hierna: DGA’s) vaak mogelijk om geld te lenen uit hun vennootschap zonder dat er op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor ontstaat er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen. Het wetsvoorstel houdt in dat DGA’s en aanmerkelijkbelanghouders, vermoedelijk vanaf 2023, verplicht worden om inkomstenbelasting uit box 2 te gaan betalen als zij meer dan € 700.00 lenen van hun eigen vennootschap.

Minder ongelijkheid

De mogelijkheid om privé via leningen te beschikken over vermogen uit box 2 zonder dat daarover direct belasting wordt betaald, zal met dit wetsvoorstel worden beperkt. Ook zal de nieuwe wetgeving zorgen voor minder ongelijkheid tussen de verschillende soorten ondernemers. Het hangt namelijk af van de rechtsvorm die een ondernemer gekozen heeft of er geleend kan worden van de eigen onderneming. Het systeem van de nieuwe wet is niet al te ingewikkeld. Tel alle schulden en verplichtingen op de peildatum 31 december) op die de DGA en zijn/ haar partner aan de vennootschap heeft. Alles boven de € 700.000 is belast als fictief dividend in box 2 tegen een tarief van 26,9% 2022.

Eigenwoningschuld

De nieuwe regeling heeft één uitzondering, namelijk eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning van de DGA. Als er na inwerkingtreding van de wet een nieuwe eigenwoningschuld wordt aangegaan bij de eigen vennootschap, dan geldt als aanvullende eis dat het formele hypotheekrecht ten gunste van de vennootschap wordt ingeschreven in het kadaster. Er is tevens bepaald, om misbruik tegen te gaan, dat de regeling ook zal gelden voor leningen aan de (klein)kinderen en (groot)ouders van de DGA en zijn/haar partner. Hierbij gelden dezelfde regels, het maximum van € 700.000 en eigenwoningschulden zijn uitgesloten.

Wanneer de nieuwe maatregel van kracht gaat is nog onbekend, maar naar verwachting zal het in 2023 zijn. Omdat pas aan het einde van het jaar beoordeeld wordt of er sprake is van een excessieve lening, zal de eerste toetsing op 31 december 2023 plaatsvinden. Dit geeft u dus ook nog in 2023 de tijd om de lening af te lossen. Mocht u nader advies willen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49

info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?