Mogelijkheden tot betalings­uitstel

Profinis_Gerrit van den Berg

Veel ondernemers hebben nog steeds te maken met liquiditeits­­problemen veroorzaakt door de coronacrisis. De speciale regeling voor uitstel van betaling is uitgebreid.

Naast de reeds bestaande mogelijkheden om uitstel van betaling te krijgen heeft de overheid destijds besloten om een generieke (corona)regeling voor betalingsuitstel in het leven te roepen. Deze regeling is ingetrokken per 1 oktober 2021. Voor schuldig gebleven bedragen tot 1 oktober 2021 kan men gebruikmaken van een betalingsregeling waarbij opgebouwde schulden worden afgelost in de periode 2022 tot en met 2027. De eerste termijn van deze aflossing moet uiterlijk 31 oktober 2022 worden voldaan. Op 1 oktober 2027 moet deze schuld in zijn geheel zijn afgelost.

Aanvullende regeling

Vanwege de laatste lockdown zag men zich gedwongen tot het instellen van een aanvullende betalingsregeling welke geldt voor de meeste belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt. De betalingsregeling van zestig maanden gaat dus ook gelden voor opgebouwde belastingschulden na 1 oktober 2021. Ondernemers met openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021 hoeven geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt. Ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost kunnen nog schriftelijk tot en met 31 maart 2022 om uitstel verzoeken.

Help, ik kan nog steeds niet betalen

Waar het starten met afbetalen per 31 oktober 2022 niet mogelijk is, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk is. De Belastingdienst zal zich welwillend opstellen en zal daarbij het positieve oordeel volgen van deskundige derden, zoals banken en accountants, omtrent de levensvatbaarheid van de onderneming. Een sanering zal vooral gericht zijn op continuering van de activiteiten.

Gedurende de betalingsregeling over 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2027 dient de ondernemer zich stipt te houden aan nieuw opkomende fiscale verplichtingen. Dus concreet: tijdig juiste aangiften doen en betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomen. Bij niet nakomen wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen veertien dagen aan de voorwaarden te voldoen.

Periode lage invorderingsrente verlengd

Als een aanslag te laat betaald wordt, moet invorderingsrente betaald worden. Ook voor bedragen in de aflossingsregeling geldt dit. De invorderingsrente is sinds 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dat blijft zo tot 1 juli 2022. De invorderingsrente gaat op 1 juli 2022 naar 1% en stijgt daarna stapsgewijs naar het oude niveau van 4% op 1 juli 2024.

Belastingrente

Als niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte gedaan is, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 naar 4% gegaan voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Vanaf 1 januari 2022 is het ‘normale’ tarief van 8% voor de vennootschapsbelasting weer van toepassing.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Dossiers
Lees ook
Vlees in de media | Week 12-2023

Vlees in de media | Week 12-2023

Minder steun voor de belasting op vlees, pilot veevoer op basis van plantaardige proteïne Proton en meer aandacht voor Texels schapenvlees. Wat lazen we de afgelopen week over de branche? Een greep uit de media.

What you see is what you get?

What you see is what you get?

Het idee is dat onze belastingtarieven transparant zijn. Helaas niet. Hieronder een korte uiteenzetting over de effectieve belastingdruk gebaseerd op het aangenomen Belastingplan 2023 en voorbeelden uit de fiscale adviespraktijk.

Vlees in de media | Week 11-2023

Vlees in de media | Week 11-2023

De vleestaks komt weer om de hoek kijken, slachten is het minst leuke van veehouden en een voormalig vegetariër opent een slagerij. Wat lazen we de afgelopen week over de branche? Een greep uit de media.