Loondoorbetaling bij corona-verzuim: is dat verplicht?

coronavirus-slagers-nieuws

Brancheorganisaties krijgen geregeld vragen over loondoorbetalingsverplichting nu werknemers vaker preventief thuisblijven vanwege een coronaverdenking en in afwachting van een test. Hoe ga je daar als werkgever mee om, is loondoorbetaling verplicht?

Corona roept nieuwe vragen op als het gaat om afwezigheid en verzuim van werknemers. Quarantaine en tests zijn nieuwe onderwerpen voor ondernemers. Het gaat om kwesties die zich in allerlei vormen voordoen: werknemers die tien dagen in quarantaine gaan na een vakantie in een rood gebied, werknemers die in quarantaine gaan nadat een huisgenoot positief is getest, werknemers die weigeren zich te laten testen. Steeds meer werknemers blijven thuis en claimen loondoorbetaling.

Financiële gevolgen

De vraag rijst of de financiële gevolgen volledig gedragen moeten worden door de ondernemers. Of ligt het meer voor de hand dat de kosten voor quarantaine en testfasen van overheidswege worden gefinancierd, al dan niet met een aanvulling vanuit de werkgevers?

De brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) is van mening dat de vanzelfsprekendheid om de werkgever voor al deze kosten te laten opdraaien ter discussie gesteld moet worden. De brancheorganisatie brengt het onderwerp van loonbetaling via MKB-Nederland veelvuldig onder de aandacht bij de overheid.

Op grond van de wet moet de werkgever loon doorbetalen als de werknemer niet werkt, ook al is deze niet arbeidsongeschikt, door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De vraag in de huidige situatie is of het hier gaat om normale bedrijfsrisico’s? Dit is niet het geval omdat het gaat om exceptionele risico’s en eerder in de sfeer van de werknemer ligt.

Of de werkgever juridisch verplicht is om loon in al die gevallen door te betalen is dan ook de vraag. Dit lijkt echter wel de inzet van de overheid. Het is volgens de KNS duidelijk dat alle ondernemers in de branche geen gezondheidsrisico’s nemen of het algemeen belang van de coronabestrijding ontduiken. Maatregelen om corona in te dammen worden nageleefd.

MKB-Nederland wil een compensatiefonds

MKB-Nederland wil dat er een fonds komt dat werkgevers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers tijdens preventieve thuisquarantaine. Voorzitter Jacco Vonhof heeft dat voorstel neergelegd bij minister Koolmees van SZW, zo zei hij vorige week in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.

Hij denkt aan een regeling vergelijkbaar met die voor zwangerschapsverlof. ‘Ook hier gaat het om mensen die niet ziek zijn, maar wel verzuimen.’

Eenzijdige rekening oneerlijk

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het ‘oneerlijk’ dat ondernemers die het vaak al moeilijk genoeg hebben, nu eenzijdig de rekening moeten betalen voor de preventieve thuisquarantaine van medewerkers. Mensen die terugkomen uit rood of oranje vakantiegebied, mensen met milde (verkoudheids-)klachten, mensen wiens namen opkomen in bron- of contactonderzoek, voor al die groepen geldt het kabinetsadvies van tien dagen thuisblijven.

‘Dat is geen probleem voor mensen die thuis kunnen werken, maar dat geldt slechts voor circa de helft van alle medewerkers’, aldus Vonhof.

Testcapaciteit blijft achter

Zeker omdat de testcapaciteit niet toereikend is en straks in de herfst het aantal gewone verkoudheidsklachten verder oploopt, vreest hij dat het aantal thuisblijvers fors toeneemt; en daarmee ook de kosten voor ondernemers. ‘Die zitten in een spagaat’, vindt Vonhof. ‘Je wilt niet het risico lopen dat iemand met een verhoogd risico naar het werk komt en mogelijk andere collega's besmet, maar het is ook nogal wat om al die mensen te moeten doorbetalen terwijl ze niet ziek zijn. Werkgevers zijn daar ook niet voor verzekerd en ze hebben er geen enkele invloed op.’

Betaalbare sneltesten

Vonhof wil dat ook dat medewerkers snel moeten kunnen worden getest. Omdat de huidige capaciteit van reguliere testen beperkt is, zet MKB-Nederland in op betaalbare sneltesten. ‘Die zijn er al, maar wachten nog op goedkeuring van het RIVM. Sneltesten zijn iets minder betrouwbaar dan de reguliere testen van de GGD, maar kunnen met de grotere volumes vaker worden gedaan. En wie niet door de sneltest komt, gaat alsnog naar de GGD.’

 
Lees ook
KNS lanceert nieuwe kerstcampagne

KNS lanceert nieuwe kerstcampagne

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) lanceert de nieuwe kerstcampagne. Deze bestaat uit tips voor de slager om de kerstdrukte in goede banen te leiden en communicatiemiddelen om te gebruiken naar de klant.

Kabinet scherpt coronamaatregelen aan met avondlockdown

Kabinet scherpt coronamaatregelen aan met avondlockdown

Vanwege de oplopende coronacijfers vond er vrijdag 26 november opnieuw een persconferentie plaats waar het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. Er is gekozen voor een zogenaamde avondlockdown. Wat betekent dit voor de bakker, slager, visspecialist en slijter?

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich pas in een laat stadium van hun leven bezig houden met bedrijfsopvolging. Het is echter goed om hier tijdig bij stil te staan.