Liquiditeitsvoordeel

15 maart 2023 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Om investeringen aan te jagen heeft het kabinet besloten om voor het belastingjaar 2023 een aantal maatregelen voor het MKB in te voeren. Eén van de maatregelen is het willekeurig afschrijven op aangewezen bedrijfsmiddelen. 

Met de willekeurige afschrijvingen wil het kabinet de opbrengst van de verhoging van het lage vennootschapsbelastingtarief van 15% naar 19% gedeeltelijk ten goede laten komen aan het MKB. Hiervoor trekt men in de jaren 2023 tot en met 2027 € 500 miljoen uit.

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die in de onderneming gebruikt worden en die niet bestemd zijn voor de verkoop. Deze bedrijfsmiddelen zijn nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Gedacht kan worden aan machines, transportmiddelen, gereedschappen en dergelijke. De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen mogen niet direct ten laste van het resultaat gebracht worden in het jaar van aanschaf; deze kosten worden jaarlijks voor een deel afgeschreven waarbij de afschrijvingsduur afhankelijk is van de technische of economische levensduur. Fiscaal mag maximaal 20% per jaar afgeschreven worden en dient er rekening gehouden te worden met een eventuele restwaarde. Willekeurige afschrijving betekent dat u zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel in enig jaar afschrijft; dit mag ook maximaal tot de restwaarde. Het is dus mogelijk om in een jaar meer dan de reguliere afschrijving ten laste van het resultaat te brengen. 

Willekeurige afschrijving 2023

De regeling voor willekeurige afschrijving voor aangewezen bedrijfsmiddelen voor 2023 is op hoofdlijnen gelijk aan de regeling die gold voor de jaren 2009 tot en met deels 2013. De regeling geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de inkomstenbelasting en houdt in dat in 2023 tot 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van nieuwe bedrijfsmiddelen willekeurig mag worden afgeschreven. De bedrijfsmiddelen moeten voor 1 januari 2026 in gebruik zijn genomen. De regeling geldt alleen voor bedrijfsmiddelen waarvoor de verplichting tot aanschaffing in 2023 is aangegaan of waarvan de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. De willekeurige afschrijving geldt eenmalig. Over de na de willekeurige afschrijving resterende boekwaarde dient in de volgende jaren regulier afgeschreven te worden.

De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de regeling willekeurige afschrijving:

  • gebouwen, schepen, vliegtuigen, bromfietsen en motorrijwielen alsook personenauto’s, die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, tenzij uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 g/km bedraagt;
  • immateriële activa, dieren en voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden;
  • bedrijfsmiddelen, die zijn bestemd om ter beschikking te worden gesteld aan derden. Voor bedrijfsmiddelen, die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders geldt deze uitzondering niet; en
  • bedrijfsmiddelen, waarop willekeurig wordt afgeschreven, bijvoorbeeld met toepassing van de VAMIL.

Schepen zijn uitgesloten

Schepen (en vliegtuigen) worden uitgesloten van de willekeurige afschrijving in verband met onwenselijk gebruik van de vorige regelingen. De regeling is voor personenauto’s in lijn gebracht met andere belastingwetgeving. Bij bestemmings­wijziging van een bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 waarop willekeurig is afgeschreven wordt de al genoten willekeurige afschrijving teruggenomen. Door gebruik te maken van deze regeling kunt u een liquiditeits- en rentevoordeel behalen. 

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?