Laat geen geld liggen!

Profinis_Gerrit van den Berg

Het inkomensplaatje van veel belastingplichtigen zal er door corona anders uitzien dan voorgaande jaren. Zijn er naast de overheidsmaatregelen nog meer mogelijkheden om de pijn wat te verzachten?

De overheid probeert via diverse steunmaatregelingen het wegvallen van inkomen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook geldverstrekkers proberen met betaalpauzes de druk wat van de ketel te halen. Onderstaand nog enkele andere mogelijkheden en aandachtspunten om geen geld te laten liggen.

Middeling van inkomen mogelijk?

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen middeling aanvragen bij de Belastingdienst en zo inkomstenbelasting terugontvangen. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen.

Middeling is voordelig omdat zo de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden ontgaan. Inkomens in box 1 over de periode 2018 t/m 2020 van bijvoorbeeld € 140.000, € 20.000 en € 5.000 worden gezamenlijk voor € 10.656 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren ieder jaar € 55.000 zou bedragen. Dit verschil kan op € 545 na terugontvangen worden. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 10.656 -/- € 545 ofwel € 10.111 op.

Bij een verzoek aan de Belastingdienst hoeft geen berekening meegeleverd te worden. Wel moet aangegeven worden over welke jaren er gemiddeld moet worden. Het is namelijk niet mogelijk om een jaar meerdere keren in een middelingsverzoek mee te nemen.

Zijn tegemoetkomingen wel belast?

Tegemoetkomingen als gevolg van de aanvraag van de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) zijn belast. U dient in de aangifte dus de vooraf ingevulde gegevens te controleren op juistheid. Ondernemers dienen in de aangifte ook rekening te houden met het feit, dat de tegemoetkomingen voor vaste lasten vanwege corona in de vorm van TOGS en TVL onbelast zijn. De kosten zijn daarentegen wel aftrekbaar van de winst. Op het moment van schrijven van dit artikel was nog onduidelijk of de subsidie stilliggen COVID-19 van Nederlandse kotters ook onbelast is. Daarover zijn gesprekken gaande met de directie Fiscale en Juridische Zaken van het Ministerie van Financiën.

Versoepeling urencriterium

Voor ondernemers die vanwege corona minder uren in het bedrijf hebben kunnen werken is een versoepeling van het zogenaamde urencriterium voor ondernemers in het leven geroepen. Hierdoor kunnen ondernemers toch aan het urencriterium voldoen. Dat is goed nieuws, omdat normaal gesproken voor de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve er voldaan moet worden aan het urencriterium van ten minste 1225 bestede uren per kalenderjaar voor uw onderneming. Door de coronacrisis kon hier in 2020 en kan er in 2021 misschien niet aan voldaan worden. Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 en van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag er in die periode van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en seizoensgebonden ondernemers gelden ook versoepelingen m.b.t. het urencriterium.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Dossiers
Lees ook
De extra medewerker

De extra medewerker

In ieder nummer van Vleesmagazine schrijven twee columnisten over één onderwerp, vanuit hun eigen expertise en ervaring. Josja Haagsma en Christiaan Verkuijl buigen zich dit keer over het thema interieur.

Horecagroothandel Chateaubriand overgenomen door Ambachtelijke Slager Van der Zee

Horecagroothandel Chateaubriand overgenomen door Ambachtelijke Slager Van der Zee

Ambachtelijke Slager Van der Zee, onderdeel van HANOS Internationale Horeca Groothandel, nam 27 september horecagroothandel Chateaubriand over. Voorlopig blijft de groothandel in het Food Center Amsterdam een zelfstandig bedrijf. Komend jaar worden toekomstplannen gemaakt om het merk Chateaubriand breder te gaan vermarkten voor alle slagerijvestigingen...

Inschrijven voor Confrérie des Chevaliers 2022

Inschrijven voor Confrérie des Chevaliers 2022

De inschrijving voor de Confrerie des chevaliers 2022 is geopend. Slagers kunnen zich tot 2 februari 2022 inschrijven voor deze internationale slagersvakwedstrijd. De keuringen vinden plaats op 5 en 6 februari en de prijsuitreiking is op 2 april.