Kusincident met gevolgen

Kus_Unsplash

Foto: Etienne Girardet/Unsplash

Een opvallende zaak speelde bij de rechtbank in Midden-Nederland. Op 26 mei 2021 heeft de werkgever in kwestie een werknemer op staande voet ontslagen vanwege seksuele intimidatie. De werknemer werd verweten dat hij een collega tegen haar wil geprobeerd heeft op de mond te zoenen, terwijl zij dat evident niet wilde, maar hij dat ondanks die weerstand toch heeft gedaan. De werknemer heeft dit ontslag aangevochten. Met succes?

In deze zaak erkende de werknemer dat hij de collega heeft gekust, terwijl zij op een stoel zat en hij stond. De collega zat achter de receptie en de werknemer was daarbij komen staan. Ook staat vast dat er niemand meer in het kantoorpand aanwezig was ten tijde van het kusincident. Werknemer heeft de collega vervolgens een zoen willen geven, waarbij de collega haar hoofd wegdraaide. De zoen belandde in het haar van de collega. Partijen verschillen van mening over de vraag of werknemer de collega op de wang of op de mond heeft willen zoenen.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter is echter van oordeel dat die intentie van werknemer hier niet doorslaggevend is. Vaststaat dat werknemer eenzijdig, zonder zich ervan te verwittigen of de collega daarmee instemde, heeft besloten zich de vrijheid te permitteren om de collega een kus te geven. Vóór corona was dat al een vrijheid die de werknemer zich in deze setting niet kon permitteren. In coronatijd was dit bijzonder ongepast en grensoverschrijdend.

De rechter is van oordeel dat het gedrag van de werknemer als ontoelaatbaar, grensoverschrijdend én niet passend binnen een werkkring dient te worden beoordeeld. De werkgever mag op de werkvloer een professionelere houding en gedrag verwachten van een werknemer. De werkgever heeft er recht op en belang bij - omwille van een veilige en betrouwbare werkomgeving - te bewerkstelligen dat dit gedrag binnen de organisatie niet wordt getolereerd.

Ontslag op staande voet

Op grond van het voorgaande komt de kantonrechter tot het oordeel dat de handelswijze van werknemer wordt aangemerkt als een zodanig ernstige schending van de op hem rustende verplichting zich als goed werknemer te gedragen, dat van werkgever redelijkerwijs niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er is sprake van een terecht ontslag op staande voet. Een beroep op zijn persoonlijke omstandigheden (zijn leeftijd (62 jaar oud), 39 jaar in dienst en grote gevolgen voor zijn pensioen) hielpen de werknemer niet.

Heeft u nog (meer) vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel dan Smit & Smit Advocaten.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Dossiers
Lees ook
Samen Tegen Voedselverspilling start voucherregeling 2022

Samen Tegen Voedselverspilling start voucherregeling 2022

Ook in 2022 opent Samen Tegen Voedselverspilling een voucherregeling. Hiermee wil de stichting innovaties voor een circulaire voedselketen stimuleren. In 2021 ging het eerste voucher naar Paprikasorteerder en -verpakker Rainbow Kleinpak.

Vijf aandachtspunten voor btw-aangifte

Vijf aandachtspunten voor btw-aangifte

De deadline voor de btw-aangifte en -betaling over het vierde kwartaal van 2021 nadert. 31 januari is de deadline. Omdat deze aangifte anders is dan normaal zet de Belastingdienst vijf aandachtspunten voor de btw-aangifte over het vierde kwartaal op een rij.

‘Opleiding Traiteur heeft de kok in mij wakker gemaakt’

‘Opleiding Traiteur heeft de kok in mij wakker gemaakt’

Arie Bakker (20) was bezig met een opleiding robotica toen corona zijn intrede deed. Omdat hij tijd over had, werkte hij veel bij Meesterslager Arie Bakker, de slagerij van zijn vader in Alblasserdam. Zo ontdekte Arie dat hij verder wil in het slagersvak.