‘Keurders façade voor wantoestanden’ in Vlaams slachthuis

11 april 2017

Gisteren ging het door wreedheden in opspraak geraakte varkensslachthuis in Tielt weer open. Voor het eerst laat nu ook de beroepsvereniging van dierenartsen in de voedselketen van zich horen. In De Standaard schetst Ludo Muls een cultuur van tegenwerking en wegkijken.

In De Standaard zegt Ludo Muls, dierenarts en secretaris van de belangenvereniging IVDB, dat het de toezichthoudende dierenartsen moeilijk gemaakt wordt hun werk goed te doen en dat hun klachten onder het vloerkleed verdwijnen. "Onze keurders, zoals ze in de volksmond worden genoemd, vormen een sluier om de wantoestanden te verbergen. Door hun aanwezigheid lijkt alles oké. Het is nu nog maar eens bewezen dat ze hun opdracht niet naar behoren hebben kunnen uitvoeren."

In België zijn de 'dierenartsen met opdracht (DMO)' die vanuit het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in de slachthuizen aanwezig zijn, verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Daarnaast moeten zij toezien of het dierenwelzijn gerespecteerd wordt. Inbreuken daarop moeten ze melden bij de gewestelijke overheid. In Vlaanderen is dat bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Dat besluit vervolgens welke maatregelen nodig zijn.

Volgens Muls kunnen de DMO's hun werk niet naar behoren doen. Vlaamse DMO's "vulden meerdere meldingsfiches in die zonder gevolg zijn gebleven. We hebben het probleem bij verschillende instanties aangekaart, maar onze klachten werden altijd van tafel geveegd", zegt hij. Dierenartsen die ’pijnpunten' signaleerden werden overgeplaatst of kregen geen opdrachten meer. Een opmerking die de FAVV verrast. "Dat onze dierenartsen roteren tussen verschillende controleposten, kan ik wel bevestigen", zegt Philippe Houdart, woordvoerder van de FAVV. "Elke klacht die wij ontvangen, wordt grondig behandeld. Deze aantijgingen van de dierenartsenkoepel zijn alleszins nieuw voor ons", reageert hij in De Standaard op de uitspraken van Muls.

Muls wijst verder op de 'agressieve macho'-cultuur die de dierenartsen belemmert bij het uitoefenen van hun functie. "Onze DMO’s worden zowel verbaal als fysiek aangevallen. Dat gebeurt vooral als Bulgaren en Roemenen op de slachtvloer werken. Zij kennen dikwijls onze taal niet en dan is het moeilijk uit te leggen waarom iets niet door de beugel kan."

"Larie en apekool", reageert Thomas De Roover De Brauwer, de ceo van het slachthuis in Tielt. "Wij hebben nog nooit officiële klachten ontvangen van de keurders."

Het slachthuis heropende gisteren, nadat minister Ben Weyts het door het bedrijf opgestelde actieplan goedkeurde. Het vertrouwen in de Tieltse slachtpraktijken is door de uitspraken van Muls bepaald niet hersteld.

  •  
  •  

Altijd op de hoogte blijven?