Jos Goebbels: ‘Meer begrip door duidelijke communicatie’

Jos-Goebbels

Corona had dit jaar grote impact op de sector, blikt Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) terug. ‘Ik ben heel trots dat onze vitale sector bij machte was om ondanks alle coronamaatregelen vlees te blijven produceren. Helaas werd tijdens de coronacrisis wederom duidelijk dat mensen met een oordeel over onze branche klaarstaan, zonder de feiten te kennen. Mede daarom willen we volgend jaar volop inzetten op communicatie.’

Hoe om te gaan met corona stond begin 2020 in geen enkele richtlijn omschreven. ‘Toen het virus om zich heen greep, had niemand het juiste antwoord. Het was echt ‘learning by doing’ en daar zijn we als COV heel goed in geslaagd’, vindt Goebbels. ‘We hebben samen met onder andere het RIVM en de NVWA protocollen opgesteld voor onze leden. Deze zijn sindsdien meerdere keren herzien. Het was echt pionieren en tijdens het proces hebben we veel geleerd. Inmiddels zijn onze protocollen zo goed, dat we ernstige uitbraken voorkomen.’

Export

Goebbels is blij dat de export weer op gang is gekomen. ‘Het werd spannend toen China haar deuren voor Nederlands varkensvlees sloot. Export naar dit land is heel belangrijk voor de verwaarding en dus ook voor het verdienmodel van veel bedrijven. Zonder goed verdienmodel blijft investeren in duurzaamheid en welzijn lastig’, zegt hij over de gevolgen.

Ook binnen Europa wordt weer volop geëxporteerd, al blijft de vraag naar kalfsvlees achter. Goebbels: ‘Dit blijft vanwege de sluiting van de horeca lastig. In het voorjaar zagen we dat ook. In Frankrijk, Italië en Duitsland bleef de vraag achter. In de zomer zagen we een opleving, maar die is nu helaas voorbij.’ In 2021 wil Goebbels zich blijven inzetten voor de export. ‘Deze willen we het liefst uitbreiden, maar in ieder geval behouden. We hebben dit jaar wel gezien hoe snel iets mis kan gaan.’

Eerder met pensioen

Hoewel corona dit jaar een groot deel van de tijd van het COV-bestuur heeft gekost, zijn er gelukkig toch diverse doelstellingen bereikt. ‘Onlangs is een afspraak uit de cao ten aanzien van zwaar werk regeling definitief uitgewerkt waardoor oudere medewerkers met een bepaald aantal dienstjaren eerder kunnen stoppen. We zijn heel blij met deze mijlpaal. Samen met de bouw zijn wij de eerste sector waarbij dit mogelijk is’, licht Goebbels toe.

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is ook opgenomen In het in 2018 gelanceerde masterplan ‘Toekomstvisie 2025, de Nederlandse vleessector in balans’. Andere de thema’s in het masterplan zijn onder meer het verder verbeteren van de kwaliteit van product en proces, duurzaamheid en dierwelzijn. ‘Dierwelzijn is nog steeds een belangrijk speerpunt dat hoog op onze agenda staat.’

Dierenwelzijn

Komend jaar wil de organisatie zich nog meer bezighouden met het borgen van het dierenwelzijn. ‘We willen het borgen van het welzijn verder oppakken en inbedden in de kwaliteitssystemen.’ Daarbij gaat het vooral om een bottum-up benadering. ‘Welzijn is sterk afhankelijk van het gedrag van de individuele medewerker. Daarom willen we ons vooral richten op de mensen die dagelijks met de dieren omgaan. Hoe kunnen hen nog beter motiveren en faciliteren? We willen graag van hen horen waar de problemen liggen en daarop inspelen.’

'Dierenwelzijn is sterk afhankelijk van het gedrag van de individuele medewerker'

COV-voorzitter Jos Goebbels

Begin dit jaar viel de media massaal over de vleessector heen. ‘Beelden van dierenleed hebben de aandacht voor dierenwelzijn in slachthuizen weer op scherp gezet. Bij een van de meest vooruitstrevende varkensslachterijen in Nederland zijn afkeurenswaardige beelden undercover gemaakt. Hardhandig opdrijven en slaan van varkens kan niet en mag niet’, zo stond in de kranten te lezen.

Goebbels is niet blij met deze publiciteit. ‘Het maken van opnames hoort bij de tijd waarin wij leven, maar ik snap niet waarom de beelden niet eerst met de bedrijven zelf zijn gedeeld. Waarom is niet gelijk gesproken over maatregelen om vervolgens te controleren of het bedrijf zich aan de afspraken houdt. Ik vraag me af of dit soort organisaties misstanden willen oplossen of zich vooral willen profileren.’

Communicatie

Ook op andere punten wordt de vleessector volgens Goebbels nog te vaak in kwaaddaglicht gesteld. ‘Onze ‘inner circle’ weet hoe het vlees wordt geproduceerd en welke uitdagingen en moeilijkheden er zijn. Daar hebben ze begrip voor. Maar bij mensen die verder van onze sector afstaan, is er veel minder begrip. Mensen staan vaak met een oordeel klaar zonder de feiten te kennen. De corona-incidenten zijn daar een goed voorbeeld van.’

Goebbels hoopt dat een betere communicatie bijdraagt aan meer begrip en duidelijkheid. ‘Natuurlijk mag de maatschappij eisen stellen, maar dan is het ook fijn als daar bepaalde doelstellingen uit geformuleerd worden waar wij naartoe kunnen werken. We kunnen niets met loze kreten. Er is een groot gat tussen de vleessector en de politiek en de maatschappelijke organisaties. Deze kloof hopen we in 2021 en volgende jaren te overbruggen. Het nieuwe jaar staat bij ons in het teken van communicatie. We willen op verschillende manieren de dialoog aangaan, onder meer via het geven van voorlichting en onderzoek. We willen daarbij meerdere wegen bewandelen en gezamenlijk als ketens duidelijk maken wat we doen en waarom we dat op die manier doen. Ook willen we weer een ons Meat Café organiseren en dan misschien vaker dan een keer per jaar.’

Andere speerpunten volgend jaar zijn onder meer het verder ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor rundvlees en om samen met de partners in de keten dierziekten buiten de deur houden. ‘De Afrikaanse varkenspest in Duitsland laat ons momenteel weer zien hoe belangrijk dit is. Corona heeft ons dit jaar veel tijd en energie gekost. We hopen ons in 2021 weer volop in te kunnen zetten voor het behalen van al onze doelstellingen. Ook de Green Deal is begonnen. Brussel wil de circulaire economie breed oppakken en wij willen daarop inspelen. In samenwerking met alle partners in de keten.’

 
Lees ook
Wakker Dier maakt nominaties Liegebeest 2022 bekend

Wakker Dier maakt nominaties Liegebeest 2022 bekend

Wakker Dier heeft de vijf nominaties voor de Liegebeestverkiezing van 2022 bekendgemaakt. Met deze verkiezing wil Wakker Dier misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken en bedrijven en consumenten scherp houden.

COV streeft naar duurzame arbeid in de vleessector

COV streeft naar duurzame arbeid in de vleessector

Zomer 2021 startte de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en haar leden na gesprekken met de toenmalige Ministers van LNV en SZW, vakbonden en de dierenbescherming met het initiatief ‘Naar duurzame arbeid in de vleessector’.

Meatable presenteert worst gemaakt van gecultiveerd varkensvlees

Meatable presenteert worst gemaakt van gecultiveerd varkensvlees

Meatable produceert varkens- en rundvlees op basis van één dierlijke cel. 20 juli presenteerde de kweekvleesproducent de eerste beelden van een worst gemaakt van gecultiveerd varkensvlees. Meatable verwacht dit product in 2025 op de markt te kunnen brengen.