Intimidatie en agressief gedrag

4 augustus 2023 Smit en Smit Advocaten Pexels

Een werknemer is op staande voet ontslagen om intimiderend en agressief gedrag. Hij wil zijn baan terug. Hoe oordeelt de rechter?

In deze column staat een zaak centraal waarin het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 25 april een arrest heeft gewezen. Wat speelde er? De werknemer is op 6 mei 2022 door zijn werkgever op staande voet ontslagen vanwege intimiderend en agressief gedrag tegenover collega’s bestaande uit het achternagaan van een collega, het met geweld opengooien van de deur van het kantoor van de collega en haar in de deuropening op een afstand van ongeveer twee meter uitgescholden. De werknemer heeft zijn collega onder meer de woorden ‘matennaaier’, ‘trut’ en ‘stoephoer’ toegeschreeuwd. 

Werknemer kreeg gelijk

Omdat de werknemer het ontslag op staande voet onterecht vond, heeft hij dat aangevochten bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft toen geoordeeld dat de werknemer gelijk had en dat hij dus ten onrechte op staande voet was ontslagen. Aan de werknemer zijn daarbij diverse vergoedingen toegekend. De werkgever was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. 

Hoger beroep

Hoe oordeelt het gerechtshof? Het hof stelt vast dat de woorden die de werknemer gebruikte volstrekt ontoelaatbaar zijn in verhouding tot een collega. Bovendien mag van de werknemer als leidinggevende over de showroom voorbeeldgedrag worden verwacht, ook al was hij niet de direct leidinggevende van de collega in kwestie.

Daar komt bij dat de setting waarin de woorden zijn gebruikt bijdraagt aan de ernst van de gedraging. Eerst benaderde de werknemer de collega op agressieve toon in de open kantoorruimte toen zij terugkwam van haar bespreking. Daarna ging hij haar achterna en deed met geweld de deur open. Vervolgens schreeuwde hij in de deuropening op relatief korte afstand van de collega, terwijl zij geen kant op kon. Het voorval heeft volgens het gerechtshof ook geleid tot een onveilige werkomgeving voor collega’s. 

Ontslag gerechtvaardigd

Het hof weegt verder de leeftijd, de lengte van het dienstverband, de staat van dienst en de groei in functie en in salaris mee, waar de werknemer zich op heeft beroepen. 
Alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende beoordeelt het hof uiteindelijk de aard en de ernst van de gedragingen van de werknemer zodanig dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Het hoger beroep slaagt dus voor de werkgever.

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten.

logo-smit-en-smit-300x175

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?