Energietransitie

26 augustus 2022 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Het zal u niet ontgaan zijn. We moeten af van fossiele brandstoffen en vol inzetten op verduurzaming. Dat geldt zowel voor particulieren als voor ondernemingen. Welke ontwikkelingen zijn er?

Ministers de Jonge en Jetten kondigden in mei aan, dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Omdat deze warmtepompen zorgen voor meer stroomconsumptie wordt tegelijk ingezet op meer zonnepanelen. Men wil zowel ondernemingen als particulieren bewegen tot investeren.

Ondernemingen

Het Nederlandse kabinet wil vanaf 2025 verplichten dat op daken van nieuwe gebouwen zonnepanelen worden gelegd. Voor alle nieuwe gebouwen, behalve woonhuizen, met een dak waarvan het oppervlak groter is dan 250 vierkante meter gaat deze verplichting gelden. Vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers al verplichten om zonnepanelen op hun bedrijfsgebouw te leggen en/of het pand energieneutraal te maken. Om dit mogelijk te maken wordt de Omgevingswet aangepast. Het is mogelijk om voor duurzame investeringen SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie aan te vragen. De SDE++ subsidie 2022 is geopend vanaf 28 juni jongstleden.

Particulieren

Particulieren die kwalificeren als btw-ondernemers kunnen ook in 2022 met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ btw terugvragen. Dit kan inmiddels ook digitaal. Om in aanmerking te komen voor btw-teruggaaf op zonnepanelen moet dit formulier uiterlijk op 31 december van het jaar van aanschaf ontvangen zijn door de Belastingdienst. Ondanks de versoepelingen met betrekking tot het niet meer verplicht aanmelden bij de Belastingdienst en gebruikmaking van de OVOB (de opvolger van de Kleine Ondernemingsregeling) worden de administratieve lasten toch als een knelpunt ervaren.

De Europese Commissie besloot onlangs om 0 procent btw mogelijk te maken op de levering en installatie van zonnepanelen. Na een consultatieronde bepaalde het kabinet dat vanaf 1 januari 2023 op leveringen van zonnepanelen op woningen het 0% btw tarief ggeldt. Daarmee vallen ook alle administratieve lasten weg en biedt het tevens een stimulans voor de energietransitie. Toepassing van het 0% btw tarief mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De regeling is bedoeld voor alle particulieren die een zonnepaneleninstallatie willen aanschaffen. Het moet gaan om plaatsing van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken uit zonlicht op of aan de woning of in de onmiddellijke nabijheid ervan. Doorslaggevend hierbij is dat de woningen zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Vakantiewoningen en afzonderlijke garageboxen vallen niet onder deze definitie. Installatie moet plaats vinden door een erkend installateur. Het btw-tarief geldt ook voor alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de montage en aansluiting, zoals het leggen van kabels en aanpassingen aan de meterkast. Hopelijk wordt ook de aanschaf van warmtepompen en bijvoorbeeld zonnedakpannen onder het lage 0% btw-tarief gebracht. Dat zou de energietransitie ten goede komen en ook de burger, die het met de huidige stijgingen van de prijzen en de inflatie toch al moeilijk heeft.

De specialisten van Profinis staan voor u klaar om u te ontzorgen in de komende energietransitie!

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?