Is diefstal reden voor ontslag?

8 mei 2018 Jan Buitelaar

Diefstal is een onderwerp waar we liever niet mee worden geconfronteerd, maar in twee van de vijf bedrijven komt het voor.

Wees alert en volg uw resultaten nauwkeurig, betoogt Jan Buitelaar van ResultsPlus. Bij een sterke verdenking zult u bewijsmateriaal moeten verkrijgen. Dat kan door middel van camerabeelden. Voor het gebruik van dit middel heeft de wetgever de nodige spelregels in de wet vastgelegd.

Hoewel de verleiding groot is, kunt u niet zomaar een (verborgen) camera ophangen. U dient zich eerst af te vragen of de inzet ervan echt noodzakelijk is. Het mag als het echt niet anders kan. Daarnaast moet worden bedacht of het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het belang van privacy van uw werknemers. Uw werknemers moeten van te voren zijn geïnformeerd over het gebruik van, al dan niet, verborgen camera’s. Een dergelijke bepaling wordt vaak opgenomen in het huishoudelijke reglement, de arbeidsovereenkomst of kenbaar gemaakt door stickers in het bedrijf. Wilt u gebruik maken van een verborgen camera, dan mag dat geen permanente situatie zijn. Op het toilet en in de kleedruimte is het streng verboden camera’s op te hangen.

[intermezzo:1]

Formeel dient u het gebruik van permanente camera’s te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Schakel bij deze problematiek altijd een deskundig bureau in. Ik werk graag samen met het bureau Secman uit Sassenheim. Zij hebben veel ervaring in de retail en zijn aantoonbaar succesvol.

Als u met behulp van de camera’s bewijs heeft verzameld en zichtbaar is dat een medewerker ongeoorloofd geld uit de kassa neemt of goederen via de achterdeur laat verdwijnen, wat is dan de volgende stap?

Een keer iets op beeld zien, is niet voldoende

Het kan zijn dat de diefstal al langere tijd aan de gang is. U heeft videobeelden waarop duidelijk is te zien dat geld wordt weggenomen. Eén keer iets op beeld zien is niet voldoende. Er moet worden aangetoond dat dit meer dan eens het geval is geweest.

Uiteindelijk zal er een gesprek moeten plaatsvinden met de betrokken werknemer. Deze moet worden geconfronteerd met zijn of haar daden.

Onder normale omstandigheden is diefstal een reden voor ontslag. Zeker als het om geld of goederen van aanzienlijke waarde gaat. Dat laatste is van belang omdat ongeoorloofde consumptie tijdens het werk weliswaar kan worden gezien als diefstal, maar de waarde ervan niet in verhouding staat tot het belang van de werknemer.

Criterium voor ontslag op staande voet

Bij diefstal van geld uit de kassa kan in redelijkheid niet van de werkgever worden gevraagd om nog maar één dag langer verder te gaan met de betrokken werknemer. Het gaat om het volgende criterium van de dringende reden die nodig is voor ontslag op staande voet (art 7:678 lid 1 BW): ‘Voor de werkgever worden als dringende redenen (...) beschouwd zodanig daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’

Diefstal en verduistering is ook één van de gronden die als voorbeeld genoemd worden voor ontslag op staande voet: ‘(...) wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt.’

Goed om te weten

  • Zorg voor duidelijke regels en de juiste procedures (personeelsaankopen, geld tellen et cetera)
  • Camera’s mogen niet zomaar worden ingezet
  • Laat u niet leiden door emotie; schakel deskundigheid in
  • Ontslag op staande voet moet ‘proportioneel’ zijn.

Altijd op de hoogte blijven?