Deliveroo uitspraak: wat zijn de gevolgen?

15 februari 2019 Smit en Smit Advocaten

Op 15 januari 2019 deed de kantonrechter Amsterdam een opmerkelijke uitspraak in de zaak van vakbond FNV tegen Deliveroo. Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen zijn geen zzp’ers, maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf. Bovendien valt Deliveroo wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor bedrijven die op vergelijkbare wijze als Deliveroo werken.

Deliveroo besloot begin 2018 om alle arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet te verlengen. In plaats daarvan gingen bezorgers volgens zogenoemde partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer voor het bedrijf aan de slag. Volgens Deliveroo kregen bezorgers binnen de nieuwe overeenkomst veel meer vrijheid om zelf invulling aan hun werk te geven. FNV kwam tegen deze wijziging in verzet. Volgens de vakbond was er in de praktijk nog steeds sprake van een relatie tussen een werkgever en werknemer.

Gezagsverhouding

De kantonrechter is het met FNV eens. De verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers is met de nieuwe contractvorm niet wezenlijk veranderd. Daarbij is onder andere van belang dat de partnerovereenkomst een standaardcontract is, dat eenzijdig door Deliveroo is opgesteld en niet onderhandelbaar is. De rechter oordeelt dat nog altijd sprake is van een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de bezorgers. Hierbij spelen de digitale systemen die Deliveroo gebruikt voor het inroosteren van de bezorgers en de bezorging
van maaltijden, een belangrijke rol. Hierdoor is in de praktijk de vrijheid van de bezorgers minder groot dan de partnerovereenkomst suggereert.

Weigeren opdracht

Bezorgers kunnen weliswaar zelf bepalen of ze een opdracht wel of niet aannemen, maar weigering of minder vaak beschikbaar zijn werkt vervolgens wel in hun nadeel bij het toebedeeld krijgen van opdrachten en het behalen van bonussen. Ook is er weinig ruimte voor onderhandeling over het tarief. Daarnaast hebben de bezorgers volgens de partnerovereenkomst de mogelijkheid zich te laten vervangen, maar deze bepaling is in de praktijk inhoudsloos. Het moment tussen het aannemen van een bezorgopdracht en het bezorgen van een maaltijd is dermate kort dat er geen behoefte zal zijn om vervanging te regelen. Dit is anders als een gehele dienst wordt overgenomen. Een vervanger moet echter wel vooraf door Deliveroo worden goedgekeurd. Door deze regel past een vervanging binnen een gewone arbeidsovereenkomst, vooral omdat Deliveroo tijdens het werk ook over de vervanger gezag heeft.

Met de uitspraak staat vast dat de bezorgers met dit vonnis een arbeidscontract kunnen eisen. Dat betekent dat bezorgers - al dan niet met terugwerkende kracht - een minimumuurloon kunnen krijgen in plaats van een vergoeding per bestelling. Ook bouwen ze pensioen op, krijgen ze doorbetaald bij ziekte en vakantie, en zijn ze verzekerd. Dat is allemaal vastgelegd in de cao beroepsgoederenvervoer, waaronder de bezorgers volgens deze uitspraak vallen. Werkt u ook op (vergelijkbare wijze) met zzp’ers, wees dan dus waakzaam.

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nllogo-smit-en-smit-1

Lees alle columns over Wetgeving van Smit&Smit Advocaten in ons dossier!

Altijd op de hoogte blijven?